Sök bidrag till insatser för särskilt socialt utsatta

Person som antecknar

Välkommen att ansöka om medel för människor i socialt särskild utsatthet, på grund av coronapandemin, för verksamheter under 2022.

Equmeniakyrkan har tilldelats 2 miljoner via MUCF som ska fördelas till församlingarna efter inkommen ansökan.

Bidraget ska användas för att förstärka verksamheten under och efter pandemin för att kunna ge extra stöd och hjälp till samhällets allra mest utsatta, det vill säga personer som annars riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät.

Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter, papperslösa, familjer i särskilt utsatthet och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Ansökan kan ske retroaktivt från och med den 1 januari  – 31 december 2022. 

Besvara alla frågorna i formuläret och ange den summa som församlingen bedömer är rimlig att förbruka under året 2022. Överblivna medel ska återbetalas.

Sista ansökningsdag är den 1 juni 2022.

Länk till förordningen > 

Mer information kontakta: 

Sofia Rosén, Handläggare Diakoni och samhälle
sofia.rosen@equmeniakyrkan.se

Ansökan