Sinnesrogudstjänster

Publicerat 

Sista söndagen i varje månad anordnar församlingen sinnesrogudstjänster. Denna gudstjänstform präglas av mötet mellan evangeliet och 12-stegstraditionen. Predikan och sånger anknyter till de 12 stegen, som bl a AA använder. Det ges också en livsberättelse från en person som genom de 12 stegen (bl. a. överlåtelse till Gud) fått uppleva befrielse och mening. Varje gudstjänst avslutas med sinnesrobönen:

”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.

Observera: detta är en gudstjänst för alla! Välkommen till våra sinnesrogudstjänster kl 18.00 med fika från kl 17.00.