Tro & Livsfrågor i vår

Publicerat 

Under våren fortsätter vi att bjuda in till öppna samtal i grupp om olika tros- och livsfrågor. Du behöver inte anmäla dig och varje samling är fristående. Efter en introduktion av ämnet (vanligtvis av Pastor Per Westblom) följer delar vi tankar om ämnet. Samtalet följer särskilda regler för att skapa trygghet. Onsdagar 18.30-20.30. Folder om Tro & Livsfrågor, våren 2019.

Datum och teman
23 januari Hur förhåller sig kristen tro till andra religioner?

13 februari Får det övernaturliga rum i en modern världsbild?

6 mars Vad menas med ”andlig” och ”andlighet”?

20 mars De tolv stegens andlighet, vad innebär de?

10 april Vad är den kristna påskens innebörd?

1 maj Vad händer efter döden?

15 maj Lidandets problem återbesökt2 juni Hur relaterar tro och psykologi till varandra?

16 juni De sista stora frågorna…