Våren 2019 i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Vi fortsätter under våren med Mötesplats Onsdagar. Varje onsdag kl 18.30 är det samling i kyrkan, oftast samtalsgrupp utifrån Livsfrågor eller Lukasevangeliet. Sista onsdagen i månaden är det Bön och nattvard. Samlingarna är öppna för alla. Se program för Lukasevangeliet samt  Tro & Livsfrågor.

Den 30 jan kommer vi att samtala om husgrupper; vad det är och om det finns några som är intresserade att starta en husgrupp som möts för samtal, gemenskap och bön, varje eller varannan vecka.

Vi firar gudstjänst varje söndag. Sista söndagen i månaden är det Sinnesrogudstjänst med anknytning till de 12 stegen. De gudstjänsterna gör vi i samverkan med Sollentuna församling. Övriga söndagar är det gudstjänst kl 11 med olika teman och inriktning.

Under våren fram till påsk kommer Lukasevangeliet stå i fokus för vår gemensamma bibelläsning. Det finns en bibelläsningsplan med ett avsnitt att läsa för varje dag. Vi har som nämnts ovan en samtalsgrupp om Lukas och i flera gudstjänster kommer vi att använda Lukasevangeliets texter.

Det kommer att hållas två öppna föreläsningar i vår. Den första äger rum redan Torsdagen 7 feb kl 19. Då får vi besök av författaren Anette Haaland som skrivit de populära böckerna om pastor Viveka (Bonniers förlag). Den andra föreläsningen i april är inte klar än så den meddelas senare.

Den 26-28 april kommer vi att anordna en retreat i Stockholms närhet. Mer information om den kommer att läggas ut på hemsidan snart.

11 maj deltar vi i en ekumeniska pilgrimsvandring mellan olika kyrkor i Sollentuna. Vi börjar i Edsvikskyrkan och slutar i Rotebrokyrkan. Mer information om den kommer också att läggas ut.