Gudstjänster i maj

Publicerat 

Gudstjänst firas varje söndag. Alla söndagar utom den sista är tiden kl 11. Den sista söndagen är det sinnesrogudstjänst och då är tiden kl 18. Efter förmiddagsgudstjänsterna serveras enkelt kyrkkaffe. När det är sinnesrogudstjänst är det kaffe före gudstjänsten, från kl 17.15.

19 maj kl 11. Gudstjänst i sinnesroanda med Sten och Inger Streiffert från Livskraft. Information om RPGs arbete i Sollentuna.

26 maj kl 18. Sinnesrogudstjänst. Tema: Rastlöshet. Predikan av Torbjörn Freij. Delning om att vara anhörig till missbrukare.