Psykologi och tro

Publicerat 

Hur förhåller sig psykologi och tro till varandra?

I serien Tro & Livsfrågor samtalar vi onsdag den 5 juni kl 18.30 om den frågan. Är religiösa upplevelser bara psykologiska fenomen? Påverkar tron människor psykologiskt? Krävs en viss psykologisk läggning för att tro på Gud? Vad är religionspsykologi?

Samlingen är fristående och öppen för alla. Per Westblom inleder och leder sen ett öppet samtal.