Sinnesro och rastlöshet

Publicerat 

Den 26 maj kl 18 är det Sinnesrogudstjänst i Edsvikskyrkan. Dessa gudstjänster anknyter till de 12 stegen som många anonyma självhjälpsgrupper använder. Temat denna gång är Rastlöshet. Vad innebär rastlöshet? Vad gör vi när vi känner oss rastlösa? Är upplevelsen av rastlöshet en riskfaktor för mig? Och hur förhåller sig sinnesrobönen till rastlöshet?

Torbjörn Freij som är pastor,12-stegare och aktiv inom Celebrate Recovery predikar. Vi kommer få lyssna till en delning av två föräldrar som berättar om hur det är att leva med en nära anhörig som missbrukar.