Gudstjänster i augusti

Publicerat 

Du är hjärtligt välkommen till vår kvällsgudstjänst den 11 augusti kl. 18.00, (OBS tiden!) som pastor Per Westblom ansvarar för.

Söndagen den 18 augusti är du välkommen till vår sinnesrogudstjänst kl. 18.00, som leds av pastor Per Westblom. Temat är ”Goda förvaltare”. Då möts vi redan kl. 17.00 och fikar tillsammans.

Söndagen den 25 augusti firar vi gudstjänst med nattvard och då samlas vi åter kl. 11.00. Den här söndagen är det också samlingshögtid när vi får hälsa nya medlemmar välkomna. Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe i församlingsvåningen.