Hösten i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Välkommen att delta i gemenskapen under hösten. Vi fortsätter att fira gudstjänst varje söndag och samlas dessutom varje onsdag 18.30, framför allt till samtal om bibeln, tro och livsfrågor.

Söndagar. Liksom tidigare är det Sinnesrogudstjänst sista söndagen i månaden kl 18. Höstens teman utgår från de 12 stegen, där stegnummer och månadsnummer är desamma, d v s vi talar om 9e steget i september, 10 i oktober o s v. Kaffe serveras från kl 17.15. Övriga söndagar är det gudstjänst kl 11 med olika teman. De efterföljs alltid av kyrkkaffe. Alla är välkomna.

Tisdagar. Med vissa undantag är det Trivselträff kl 13, varannan tisdag i Edsvikskyrkan och varannan i Rotebrokyrkan. Vissa tisdagar är det ekumeniska RPG-samlingar.

Onsdagar. Varannan onsdag är det bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna. Den andra onsdagen öppna, fristående samlingar om Tro & Livsfrågorfolder. Sista onsdagen i månaden möts vi till bön och nattvard. Tiden är alltid 18.30.

Torsdagar. Varje torsdag är träffas två barnkörer under Maria Sörensens ledning. Med jämna mellanrum är det cafékvällar på torsdagar, då Livskraft står för serveringen. Programmen utgörs  av musik och föreläsningar.

Lördagar: En lördag i månaden är det speldag (tidigare ”spelkväll”) med sällskapsspel för olika åldrar. Tiden är numera kl 12-20. En annan lördag i månaden erbjuds familjescouting; friluftsaktiviteter med scoutinriktning för alla åldrar. Tiden kommer att vara 11-15. Vanligen samlas vi vid kyrkan och åker sen till en bra plats.

För datum och utförligare beskrivningar se Församlingsnytt, kalendarium, presentation, foldrar och andra inlägg. Du är också välkommen att kontakta Pastor Per Westblom på 0736-63 00 31 eller pastor@edsvikskyrkan.se