Våren 2020 i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Under våren kommer församlingen att ägna sig åt fördjupning när det gäller frågor om tro, identitet, gemenskap och uppdrag. Vi kommer att ha temasamtal 1-2 onsdagar i månaden. Tanken är att vi senaste mars 2021 ska anta en ny församlingsordning. Folder om temasamtal våren 2020.

Övriga onsdagar  18.30 är det som vanligt Tro & Livsfrågor. Det är öppna samtal om olika teman i relation till kristen tro. Vår förhoppning är att människor av alla slags livsåskådningar vill delta och bidra. Det är inte fråga om debatt där någon ska vinna utan personlig och livsnära delande. Tema och datum finner du här: Tro & Livsfrågor.

Vi har barnkör under ledning av Maria Sörensen på torsdagar kl 16. För mer information kontakta musiker@edsvikskyrkan.se.

Familjescouting hålls en lördag i månaden med start 18 jan. Det är scouting för alla åldrar med Friluftsaktiviteter • Lek och spring • Matlagning ute tillsammans • Avslappnad gemenskap. Se datum och tider: Familjescouting våren 2020

Café Livskraft har öppet onsdag-fredag kl 11-15. Vissa torsdagar är det öppet ända till 21.30 med program från kl 19. Oftast är det musikcafé. Några fredagar är det Stickcafé: Stickcafé, våren 2020

Sista ojämna söndagen i månaden är det Sinnesrogudstjänst kl 18. Det är en enkel gudstjänstform med anknytning till de 12 stegen som bl a används av AA. Oftast är det någon med 12-stegserfarenhet som gör en personlig delning.