Café Livskraft – Musikcafé och föreläsningar

Publicerat 

Varannan torsdag (med något undantag) har Café Livskraft kvällsöppet. Då anordnas tillsammans med Edsvikskyrkan program med sång och musik eller föreläsningar, med start kl 19. Alla välkomna!

Programmmet för våren är enligt följande:

To 16 jan Musikcafé. Per och Tomas Westblom tolkar Paul Simon

To 30 jan Musikcafé. Torbjörn Hedberg framför egna låtar

To 13 feb Föreläsning Gränser i livets tjänst och gränser som hindrar liv, Thomas Ericsson, pastor och terapeut. Samarrangemang med Bilda. Fri entré.

To 27 feb Musikcafé med Stefan Sjöblom. Visor och tankar från en träkonstnär

To 12 mars Musikcafé. Gospel = Good news, for everybody!. Gospelsångaren och låtskrivaren Maria Nordenback Kress

To 26 mars Cafékväll. Annika Östberg berättar om sina erfarenheter av att vara livstidsfånge i USA och vägen till tro och frihet.

To 16 april  Musikcafé med Måns Rybäck, trombon och sång, samt Maria Sörenssen, piano och sång.

To 30 april Musikcafé med valborgsfirande. Edsvikskyrkans kör sjunger vårsånger.

To 14 maj Musikcafé. Taube och jag. Låtskrivaren och sångaren Jan Mattsson sjunger och berättar om Evert Taube.

To 28 maj Musikcafé ute. Barnkör och musikskoleelever medverkar under Maria Sörensens ledning.