Information och kalender mars-maj

Publicerat 

Här görs regelbundna uppdateringar om vilka samlingar och öppettider kyrkan kommer att ha. Uppgifterna kan ändras från dag till dag.

Obs att det som står här gäller oavsett vad som står i Församlingsnytt, annonser, på affischer, hemsidans kalendarium och andra medier.

 

 

Kalendarium för den närmaste tiden

27-29 maj. Café Livskraft har öppet som vanligt igen, kl 11-15.

27 maj 18.30 Bibelsamtal om Filipperbrevet. Möjlighet att delta både på plats i kyrkan och via Zoom. Hör av dej till pastor@edsvikskyrkan.se om du vill vara med på det senare sättet.

28 maj 18-20. Musikcafé utomhus. Maria Sörensen, Barnkören, Måns Rybäck m fl. Servering av Café Livskraft. Alla välkomna!

31 maj kl 11.00 Gudstjänst med barnkören, ”Bara den som vandrar nära marken”. Per Westblom, Maria Sörensen m fl. Kyrkkaffe i församlingsvåningen och ute.

2 juni kl 18.30 Internationell missionkväll med Carl och Anne Sundberg, som deltar via Zoom. Även du kan göra det, be om länk från pastor@edsviskyrkan.se

 

 

Planeringsrådet hade möte 12 maj och ”fastlade” programmet för juni-aug. Församlingsnytt för den perioden beräknas komma i början av juni.

Här kan du läsa Församlingsbrev från 13 maj.

Pastor Per Westblom är i tjänst och tillgänglig för samtal genom telefon, promenad eller möte. Han står på Aniaraplatsen och serverar kaffe torsdagar kl 10-11 samt sitter på Garden café tillgänglig för samtal fredagar kl 15-16. Undantag förekommer se hans Facebooksida för aktuella tider.

 

Här finner du Församlingsbrev från 6 maj.

Pastorsgruppen sammanträdde 14 april och rådgjorde om planeringen för andra halvan av april samt 3 och 14 maj. Klicka här för dokument: Justerat Kalendarium för Edsvikskyrkan, 15 april 2020.

Här kan du ladda ned Församlingsbrev 16 april 2020

Den enda ändringen för v 16 är att familjescoutingen kommer att utformas som en vandring i skogen med egen matsäck. Vi hoppas och tror att många – även de som inte brukar vara med på familjescouting – kan komma med. Ingen förkunskap eller anmälan behövs. Vi startar kl 10 vid Edsvikskyrkan.

14 april kom Pastor Per tillbaka i tjänst efter både symtom och semester. Samlingar som vi för närvarande räknar med att ha den här veckan:

 • Café Livskraft har öppet ons-fredag kl 11-15. Torsdag till 21.30.
 • Onsdag 15 april kl 18.30 Bibelsamtal utifrån Matteus påskberättelser (istället för temasamtal)
 • Torsdag 16 april kl 12.30 Lunchbön i kyrksalen
 • Torsdag 16 april kl 19 Musikcafé med Måns Rybäck, Trombon och sång
 • Lördag 18 april. Öppen Familjescouting. Vandring i skogen. Alla välkomna! Ingen anmälan.
 • Söndag 19 april Gudstjänst i Edsvikskyrkan tillsammans med Rotebro.

Trivselträffen är inställd.

Länkar till långfredagsgudstjänst och påskgudstjänst har lagts in nedan.

Inga gudstjänster hålls i Edsvikskyrkan 5, 10 och 12 april. Igår skrev vi att de kommer spelas in och sändas via Facebook. Det stämmer för påskgudstjänsterna men när det gäller Palmsöndagens gudstjänst hänvisar vi nu till SVTs gudstjänst. Den är nyinsatt med anledning av Corona och biskop Martin Modeus kommer predika. Vi uppmuntrar alla medlemmar och andra som läser detta att delta i TV-gudstjänsten på söndag.

På kvällen 31 mars möttes åter pastorsgruppen för att samtala om hur vi ska göra med kommande samlingar i kyrkan. Gruppen beslöt följande:

Inga gudstjänster hålls i Edsvikskyrkan 5, 10 och 12 april. Gudstjänster för dessa dagar kommer istället att spelas in på förhand och sändas på tidigare annonserade tider på Facebook.

 • Inget bibelsamtal hålls onsdagen 8 april.
 • Getsemaneafton kl 19 på skärtorsdagen hålls som planerat, dock utan nattvard.
 • Livskraft meddelar att cafét är stängt 8-10 april.
 • Pastor Per Westblom är ledig 6-13 april.

Kl 19.00-19.30 varje kväll uppmuntrar vi varandra att be för oss själva, församlingen och världen med anledning av Corona-epidemin. Du får gärna meddela Per Westblom att du vill vara med och uppmärksamma den bönetiden.

Under v 14 sänder vi lunchandakter alla vardagar  kl 12. Därefter ligger de kvar så att det går att titta senare. Du finner länkar till de utsändningar som gjorts hittills här.

Påskgudstjänst 12 april 2020

Predikan i påskgudstjänst 12 april 2020, hela

Långfredagsgudstjänst 10 april 2020

Lunchandakt 5 april 2020

Lunchandakt 4 april 2020

Lunchandakt 3 april 2020

Lunchandakt 2 april 2020

Lunchandakt 1 april 2020

Lunchandakt 31 mars 2020

Lunchandakt 30 mars 2020

Sinnesrogudstjänst 29 mars 2020

28 mars sammanträdde pastorsgruppen i församlingen (ordförande, 2 styrelseledamöter och föreståndaren). Den beslöt att ställa in morgondagens sinnesrogudstjänst. Vi har helt enkelt inte resurser att genomföra den. Den beslöt vidare att ställa in gudstjänstrådet 2 april. Beslut angående gudstjänster 5, 10 och 12 april avvaktas.

Vi planerar för att genomföra webutsändningar via vår hemsida på Facebook. Redan sö 29 mars kommer det att sändas en andakt istället för sinnesrogudstjänsten kl 18. Den sänds dock från Facebook-sidan Sinnesrogudstjänster i Sollentuna.

Därutöver avser pastor Per Westblom att sända korta lunchandakter via Facebook måndag-fredag kl 12. Mer information kommer.

Jag vill understryka att Café Livskraft håller öppet. Kom gärna dit för kaffe och gemenskap om du är frisk och inte tillhör någon riskgrupp.

 

27 mars meddelade regeringen att det råder förbud för sammankomster med 50 deltagare eller fler. Styrelsen kommer att fatta beslut om vad det innebär för församlingens del, när det gäller gudstjänster m m.

27 mars skickades ett församlingsbrev ut där pastor Per ger en hälsning och reflexioner över den uppkomna situationen. Läs det gärna: Församlingsbrev 27 mars 2020

Pastor Per Westblom har varit hemma p g a symtom sen 25 mars. Hans närvaro i sinnesrogudstjänsten 29 mars är osäker. Eftersom även Andreas Salé är hemma kan hela gudstjänsten vara i farozonen. Jag återkommer med säkrare information under dagen eller i morgon lördag.

Ett brev skickas 22 mars, till de människor i församlingen som inte har tillgång till e-post/internet. (Tidigare brev som skickats: Brev 15 mars 2020)

19 mars träffades styrelsen för Edsvikskyrkan för att samråda och fatta beslut om hur församlingen ska förhålla sig under Corona-epidemin.

Vi följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan ger. Vi kommer att fortsätta med det planerade programmet med några undantag:

 • Kvällscafét med Annika Östberg 26 mars ställs in.
 • Temasamtal på onsdagar ställs in
 • Nattvardsfiranden under april ställs in.
 • Trivselträffar och Stickcafé ställs in
 • Helgretreat 24-26 april blir istället en dagsretreat i Edsvikskyrkan lördagen 25 april.

Vi tror att det är betydelsefullt att det finns en fortsatt öppen kyrka i dessa tider. Därför fortsätter vi med gudstjänst, café Livskraft, bibelsamtal och personliga samtal. Men vi kommer iaktta stor försiktighet när det gäller fysisk kontakt och sittavstånd.

Vid kyrkkaffe serverar en person kaffe och vi kommer att ha kakor/choklarbitar som är inslagna.

Vi uppmanar också var och en till noggrann handtvätt och att inte komma till kyrkan om man har några som helst sjukdomssymtom eller tillhör en riskgrupp.

Om du har frågor kontakta pastor Per Westblom på 0736-6300 31 eller pastor@edsvikskyrkan.se

Låt oss alla följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger. Det är viktigt med tillit när kriser av det här slaget drabbar oss. Men vi ska också leva i fortsatt tillit till Gud och be för oss själva, våra medmänniskor, vårt land och vår värld. 1 Tim 2:1-4.

Det är också betydelsefullt att vi inte glömmer varandra och dem som riskerar att bli mycket socialt isolerade. Låt oss ge akt på våra medmänniskor, ringa, mejla och fråga om vi kan ge någon praktisk hjälp. Kontakta pastor Per Westblom om du behöver hjälp av något slag.

Se även Equmeniakyrkans information om Coronasmittan: