Bibelläsningsplan Filipperbrevet

Publicerat 

Mellan 14 maj och 21 juni läser vi Filipperbrevet tillsammans. Det brukar kallas glädjens brev eftersom Paulus flera gånger uppmanar till att glädja sig i Herren. Det kan tyckas motsägelsefullt eftersom han sitter i karantän (fängelse) och inte kan vara ute bland människor för att göra det han var kallad till. Ändå säger han att det som hänt har fört ”evangeliet framåt”. Hur kan man säga så under pressade omständigheter? Och vad är budskapet till oss under Corona-tider?

Det finns två bibelläsningsplaner. En med utskriven text och en med enbart referenser till varje dags text. Till varje avsnitt är fogat en fråga eller ett böneämne. Låt oss läsa och be tillsammans, särskilt nu när vi inte kan träffas på samma sätt som tidigare.

Bibelsamtalen på onsdagar kommer att ha Filipperbrevet som utgångspunkt.

Bibelläsning från Filipperbrevet med text

Bibelläsning från Filipperbrevet utan text