Corona

Publicerat 

Med anledning av pandemin och de förordningar som nu gäller har Edsvikskyrkan ställt in alla offentliga samlingar i kyrkan. Under våren genomför vi dock sinnersogudstjänster i vandringsform utomhus.  Vi fortsätter också med Familjescouting och Barnkör eftersom de riktar sig till barn och/eller håller till utomhus och förutsätter anmälan. Café Livskraft har öppet ons-fre 11-17.

Vi vädjar om respekt för era medmänniskor och sjukvården genom att ni håller avstånd och tvättar era händer regelbundet. Kom ihåg

  • Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom. Du kan smitta även om du inte har några symtom.
  • Covid-19 är en allvarlig och dödlig sjukdom som lett till svår och långvarig sjukdom hos unga och för friska människor.
  • Sjukvården är mycket hårt belastad av Covid-19.

Dina val får alltså konsekvenser inte bara för dig själv utan för medmänniskor och hela samhället

Vi fortsätter att sända inspelade gudstjänster och andakter via vår YouTubekanal. Där finner du redan nu flera gudstjänster, föreläsningar och andakter.

Pastor Per Westblom står till förfogande för samtal via telefon eller videolänk (Skype, Zoom, Teams eller vad som fungerar bäst). Kontakta honom gärna på pastor@edsvikskyrkan.se eller 0736-63 00 31.