Aktuell information och kalender april

Publicerat 

I Församlingsnytt finns kalendarium och information om samlingar. De kommer troligen att hålla. Men det är ändå viktigt att gå in på detta stående inlägg med Aktuell information och kalender för att vara på den säkra sidan. Det som står här gäller över alla andra informationskanaler.

Tills vidare använder vi inte kalendariet på hemsidan utan hänvisar istället till Församlingsnytt (som finns längst ned på sidan) och den här stående artikeln.

P g a smittspridningen och FHMs rekommendationer har vi så gott som inte offentliga samlingar i Edsvikskyrkan tillsvidare. Däremot fortsätter vi med Familjescouting och barnkör (torsdagar kl 16) eftersom de är riktade till barn och/eller förutsätter anmälan.

Café Livskraft har numera öppet onsdag-fredag kl 11-17 (alltså 2 timmar längre än tidigare). Fredagar kl 13 hålls Fredagsträffen, möte utan särskilt program för alla som vill träffas hos Café Livskraft.

Vi fortsätter att sända inspelade gudstjänster och andakter via vår YouTubekanal. Där finner du redan nu flera gudstjänster, föreläsningar och andakter. På fredagar kl 19 har vi en ny samling som vi heter Böneplatsen. Där ber vi för böneämnen som kommit in från olika håll. Vill du att vi ska be för dig eller någon i din närhet? Skriv till be@edsvikskyrkan.se

 • To 1 april 19.00 Getsemaneafton med Lars-Göran Ahlm och Per Westblom. YouTube.
 • Fr 2  april 11.00 . Långfredagsgudstjänst. Gud i vår brustenhet. Mats Backholm och Per Westblom. YouTube.
 • Sö 4 mars 11.00 Påskgudstjänst med körsång. Kristus är uppstånden. Lars-Göran Ahlm, Anna-Stina Thorssell Ahlm, Per Westblom. YouTube
 • Må 5 mars 15.00. Emmausvandring. Vi vandrar utomhus på kyrktomten tillsammans med vandrarna i Luk 24:13-35.

 

 • On 7 april 18.30 Bibelsamtal on-line om 1 Korinitierbrevet. Kontakta pastor@edsvikskyrkan för att få en länk till samtalet.
 • Fr 9 april kl 12.30 Lunchbön i kyrksalen.                      19.00 Böneplatsen. YouTube. Skicka dina böneämnen till be@edsvikskyrkan.se
 • Sö 11 april 11.00 Gudstjänst. Påskens vittnen. Anders Jonåker. Troligen på YouTube.

 

 • On 14 april 18.30 och 19.30 ”Två eller tre”-samling(ar) med nattvard. Kontakta pastor@edsvikskyrkan för anmälan.
 • Fr 16 april 12.30 Lunchbön i kyrksalen                            19.00 Böneplatsen, YouTube. Skicka dina böneämnen till be@edsvikskyrkan.se
 • Lö 17 april 09.30-12.00 Församlingsråd med handledare Lars Åberg. On-LIne.
 • Sö 18 april 11.00 Gudstjänst. Den gode herden. Karin Wiborn. Per Westblom. Troligen på YouTube.
 • On 21 april 18.30 Bibelsamtal on-line. Kontakta pastor@edsvikskyrkan för att få en länk till samtalet.
 • Fr 23 april      12.30 Lunchbön i kyrksalen                     19.00 Böneplatsen, YouTube. Skicka dina böneämnen till be@edsvikskyrkan.se
 • Sö 25 april  10-15 Familjescouting. Anmälan                18.00 Sinnesrogudstjänst. Rannsakan. Per Westblom

 

 • On 28 april 18.30 och 19.30 ”Två eller tre”-samling(ar) med nattvard. Kontakta pastor@edsvikskyrkan för anmälan.
 • Fr 30 april      12.30 Lunchbön i kyrksalen                      19.00 Böneplatsen, YouTube. Skicka dina böneämnen till be@edsvikskyrkan.se

Pastor Per Westblom står till förfogande för samtal via telefon eller videolänk (Skype, Zoom, Teams eller vad som fungerar bäst). Kontakta honom gärna på pastor@edsvikskyrkan.se eller 0736-63 00 31.