From Uncategorized

Våren 2020 i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Under våren kommer församlingen att ägna sig åt fördjupning när det gäller frågor om tro, identitet, gemenskap och uppdrag. Vi kommer att ha temasamtal 1-2 onsdagar i månaden. Tanken är att vi senaste mars 2021 ska anta en ny församlingsordning. Folder om temasamtal våren 2020. Övriga onsdagar  18.30 är det som vanligt Tro & Livsfrågor. Det är …

Read more

Senaste numret av Församlingsnytt 4/2019

Publicerat 

Här finns senaste numret av vårt församlingsblad, Församlingsnytt 4/2019, i PDF-format för utskrift. Skriv ut sidorna 1, 3 och 5. Lägg tillbaka utskrifterna i skrivaren i samma ordning och skriv därefter ut sidorna 2, 4 och 6 på baksidan av sidorna 1, 3 och 5, så får du ett komplett blad.  

Read more

Möt pastor Per i Sollentuna

Publicerat 

Jag heter Per Westblom och är pastor i Edsvikskyrkan. Jag finns ofta anträffbar där, tisdag-fredag. Jag står till förfogande för Livssamtal under tystnadsplikt. Du som arbetar med de 12 stegen kan med förtroende vända dig till mig för 5e stegssamtal. Du möter mig också på Aniaraplatsen på torsdagar kl 10-11 samt på Waynes Coffee i …

Read more

Familjescouting 18 jan

Publicerat 

På lördag den 18 jan kl 10-15 är det åter dags för Familjescouting. Det är scouting för alla åldrar och du behöver inte ha familj för att vara med. Vi kommer mestadels att vara ute och bl a göra mat tillsammans. Anmäl dig till pastor@edsvikskyrkan.se. Alla välkomna!

Read more

Gudstjänster i jan

Publicerat 

Gudstjänst firas varje söndag. Alla söndagar utom den sista är tiden kl 11. Den sista söndagen är det sinnesrogudstjänst och då är tiden kl 18. Efter förmiddagsgudstjänsterna serveras enkelt kyrkkaffe. När det är sinnesrogudstjänst är det kaffe före gudstjänsten, från kl 17.15. 12 jan 11.00 Gudstjänst. Jesu dop. Lars-Göran Ahlm. Kören sjunger Apg 8:14-17, Mark …

Read more

Livssamtal med pastor

Publicerat 

Pastor Per Westblom erbjuder kostnadsfria samtal under tystnadsplikt. Vi kallar dem livssamtal eftersom de kan innehålla allt som rör livet, sådant det nu är. Du behöver inte vara troende för att samtala men Per kommer alltid erbjuda sig att be för dig när samtalet är slut. Den som arbetar med de 12 stegen behöver vid …

Read more

Senaste numret av Församlingsnytt 3/2019

Publicerat 

Här finns senaste numret av vårt församlingsblad, Församlingsnytt 3/2019, i PDF-format för utskrift. Skriv ut sidorna 1, 3 och 5. Lägg tillbaka utskrifterna i skrivaren i samma ordning och skriv därefter ut sidorna 2, 4 och 6 på baksidan av sidorna 1, 3 och 5, så får du ett komplett blad.  

Read more

Hösten i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Välkommen att delta i gemenskapen under hösten. Vi fortsätter att fira gudstjänst varje söndag och samlas dessutom varje onsdag 18.30, framför allt till samtal om bibeln, tro och livsfrågor. Söndagar. Liksom tidigare är det Sinnesrogudstjänst sista söndagen i månaden kl 18. Höstens teman utgår från de 12 stegen, där stegnummer och månadsnummer är desamma, d v …

Read more

Barnkör med ös

Publicerat 

       Nu har vi äntligen startat upp en ny barnkör i Edsvikskyrkan under ledning av Maria Sörensen. Vi övar på torsdagar mellan kl.16.00-17.00. Världens ös i 45 minuter med olika rörelsesånger, rytminstrument samt  sånger på olika språk. Efter sång passet hjälper alla barnen till med att ta fram fika och vi pratar i lugn o …

Read more

Sinnesrogudstjänster

Publicerat 

Sista söndagen i varje månad anordnar församlingen sinnesrogudstjänster. Denna gudstjänstform präglas av mötet mellan evangeliet och 12-stegstraditionen. Predikan och sånger anknyter till de 12 stegen, som bl a AA använder. Det ges också en livsberättelse från en person som genom de 12 stegen (bl. a. överlåtelse till Gud) fått uppleva befrielse och mening. Varje gudstjänst avslutas …

Read more