From Uncategorized

Aktuell information och kalender juli-augusti

Publicerat 

På söndag 5 juli har församlingen gudstjänst kl 11. Temat är ”Att inte döma”. Per Westblom predikar, Maria Sörensen och Måns Rybäck står för musiken. Därefter är det uppehåll och kyrkan har stängt mellan 6 juli och 11 augusti. I akuta ärenden kan du alltid nå församlingens pastor Per Westblom på 0736-63 00 31. Vi börjar fira …

Read more

Senaste numret av Församlingsnytt 2/2020

Publicerat 

Här finns senaste numret av vårt församlingsblad, Församlingsnytt 2/2020, i PDF-format för utskrift. Skriv ut sidorna 1 och 3. Lägg tillbaka utskrifterna i skrivaren i samma ordning och skriv därefter ut sidorna 2 och 4 på baksidan av sidorna 1 och 3, så får du ett komplett blad.  

Read more

Bibelläsningsplan Filipperbrevet

Publicerat 

Mellan 14 maj och 21 juni läser vi Filipperbrevet tillsammans. Det brukar kallas glädjens brev eftersom Paulus flera gånger uppmanar till att glädja sig i Herren. Det kan tyckas motsägelsefullt eftersom han sitter i karantän (fängelse) och inte kan vara ute bland människor för att göra det han var kallad till. Ändå säger han att …

Read more

Länkar till våra andakter och gudstjänster på Facebook

Publicerat 

Gudstjänst 17 maj 2020, del 1  Sändningen 17 maj avbröts tidigt p g a teknkiska problem och återupptogs 5 min senare (del 2). Tyvärr finns en del problem med ljudet. Gudstjänst 17 maj 2020, del 2 Gudstjänst 10 maj 2020 Gudstjänst 3 maj 2020 Gudstjänst 19 april 2020 Påskgudstjänst 12 april 2020 Predikan i påskgudstjänst 12 april …

Read more

Information och kalender mars-maj

Publicerat 

Här görs regelbundna uppdateringar om vilka samlingar och öppettider kyrkan kommer att ha. Uppgifterna kan ändras från dag till dag. Obs att det som står här gäller oavsett vad som står i Församlingsnytt, annonser, på affischer, hemsidans kalendarium och andra medier.     Kalendarium för den närmaste tiden 27-29 maj. Café Livskraft har öppet som …

Read more

Café Livskraft – Musikcafé och föreläsningar

Publicerat 

Varannan torsdag (med något undantag) har Café Livskraft kvällsöppet. Då anordnas tillsammans med Edsvikskyrkan program med sång och musik eller föreläsningar, med start kl 19. Alla välkomna! Programmmet för våren är enligt följande: To 16 jan Musikcafé. Per och Tomas Westblom tolkar Paul Simon To 30 jan Musikcafé. Torbjörn Hedberg framför egna låtar To 13 …

Read more

Edsvikskyrkan på Facebook

Publicerat 

Edsvikskyrkan har en huvudsida på Facebook (”Edsvikskyrkan”). Dessutom har pastor Per Westblom en FB-sida där han framför allt aviserar sina externa mötesplatser (”Pastor Per i Sollentuna). Slutligen finns en sida som annonserar våra Sinnesrogudstjänster (”Sinnesrogudstjänster i Sollentuna”). Besök gärna dessa sidor och gilla dem.

Read more

Våren 2020 i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Under våren kommer församlingen att ägna sig åt fördjupning när det gäller frågor om tro, identitet, gemenskap och uppdrag. Vi kommer att ha temasamtal 1-2 onsdagar i månaden. Tanken är att vi senaste mars 2021 ska anta en ny församlingsordning. Folder om temasamtal våren 2020. Övriga onsdagar  18.30 är det som vanligt Tro & Livsfrågor. Det är …

Read more

Retreat 24-26 april inställd

Publicerat 

Den planerade retreaten på Strömsborg ställs in. Vi planerar att genomföra en dag-retreat istället på lördagen 25 april. Mer information kommer. Frågor och anmälan till pastor@westblom.se

Read more

Möt pastor Per i Sollentuna

Publicerat 

Jag heter Per Westblom och är pastor i Edsvikskyrkan. Jag finns ofta anträffbar där, tisdag-fredag. Jag står till förfogande för Livssamtal under tystnadsplikt. Du som arbetar med de 12 stegen kan med förtroende vända dig till mig för 5e stegssamtal. Du möter mig också på Aniaraplatsen på torsdagar kl 10-11 samt på Waynes Coffee i …

Read more

Familjescouting 21 mars

Publicerat 

På lördag den 21 mars kl 10-15 är det åter dags för Familjescouting. Det är scouting för alla åldrar och du behöver inte ha familj för att vara med. Vi kommer mestadels att vara ute och bl a göra mat tillsammans. Anmäl dig till pastor@edsvikskyrkan.se. Alla välkomna!

Read more

Livssamtal med pastor

Publicerat 

Pastor Per Westblom erbjuder kostnadsfria samtal under tystnadsplikt. Vi kallar dem livssamtal eftersom de kan innehålla allt som rör livet, sådant det nu är. Du behöver inte vara troende för att samtala men Per kommer alltid erbjuda sig att be för dig när samtalet är slut. Den som arbetar med de 12 stegen behöver vid …

Read more