From Uncategorized

Hösten i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Välkommen att delta i gemenskapen under hösten. Vi fortsätter att fira gudstjänst varje söndag och samlas dessutom varje onsdag 18.30, framför allt till samtal om bibeln, tro och livsfrågor. Söndagar. Liksom tidigare är det Sinnesrogudstjänst sista söndagen i månaden kl 18. Höstens teman utgår från de 12 stegen, där stegnummer och månadsnummer är desamma, d v …

Read more

Gudstjänster i augusti

Publicerat 

Du är hjärtligt välkommen till vår kvällsgudstjänst den 11 augusti kl. 18.00, (OBS tiden!) som pastor Per Westblom ansvarar för. Söndagen den 18 augusti är du välkommen till vår sinnesrogudstjänst kl. 18.00, som leds av pastor Per Westblom. Temat är ”Goda förvaltare”. Då möts vi redan kl. 17.00 och fikar tillsammans. Söndagen den 25 augusti …

Read more

Senaste numret av Församlingsnytt 2/2019

Publicerat 

Här finns senaste numret av vårt församlingsblad, Församlingsnytt 2/2019, i PDF-format för utskrift. Skriv ut sidorna 1, 3 och 5. Lägg tillbaka utskrifterna i skrivaren i samma ordning och skriv därefter ut sidorna 2, 4 och 6 på baksidan av sidorna 1, 3 och 5, så får du ett komplett blad.  

Read more

Namnbyte till Edsvikskyrkan

Publicerat 

Sollentuna Missionsförsamling är sedan år 2011 en del av Equmeniakyrkan. Som ett led i detta beslutade församlingen våren 2018 att byta namn till Edsvikskyrkans församling och namnet på kyrkobyggnaden till Edsvikskyrkan. Vårt läge nära Edsviken samt kyrkobyggnadens placering i ena änden av Edsviksvägen ligger till grund för namnvalet.

Read more

Barnkör med ös

Publicerat 

       Nu har vi äntligen startat upp en ny barnkör i Edsvikskyrkan under ledning av Maria Sörensen. Vi övar på torsdagar mellan kl.16.00-17.00. Världens ös i 45 minuter med olika rörelsesånger, rytminstrument samt  sånger på olika språk. Efter sång passet hjälper alla barnen till med att ta fram fika och vi pratar i lugn o …

Read more

Sinnesrogudstjänster

Publicerat 

Sista söndagen i varje månad anordnar församlingen sinnesrogudstjänster. Denna gudstjänstform präglas av mötet mellan evangeliet och 12-stegstraditionen. Predikan och sånger anknyter till de 12 stegen, som bl a AA använder. Det ges också en livsberättelse från en person som genom de 12 stegen (bl. a. överlåtelse till Gud) fått uppleva befrielse och mening. Varje gudstjänst avslutas …

Read more