From Uncategorized

Författarkväll med Anette Haaland

Publicerat 

Torsdagen 7 feb möter vi författaren till de populära böckerna om pastor Viveka. Anette Haaland berättar om sitt skrivande och kommer även att låta dem som vill göra en skrivövning. Kvällen börjar kl 19. Café Livskraft serverar kaffe med tilltugg. Entré 50 kr. Samarrangemang med Bilda.  

Read more

Tro & Livsfrågor i vår

Publicerat 

Under våren fortsätter vi att bjuda in till öppna samtal i grupp om olika tros- och livsfrågor. Du behöver inte anmäla dig och varje samling är fristående. Efter en introduktion av ämnet (vanligtvis av Pastor Per Westblom) följer delar vi tankar om ämnet. Samtalet följer särskilda regler för att skapa trygghet. Onsdagar 18.30-20.30. Folder om Tro …

Read more

Lukasevangeliet i vår

Publicerat 

Fr o m 1 jan inleds församlingens gemensamma bibelläsning av  En länk till läsningsplanen finner du här: Lukas bibelläsningssplan På onsdag 6 feb kl 18.30 startar samtalsgrupp om Lukasevangeliet.. Även om du inte har anmält dig är du välkommen att delta.

Read more

Våren 2019 i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Vi fortsätter under våren med Mötesplats Onsdagar. Varje onsdag kl 18.30 är det samling i kyrkan, oftast samtalsgrupp utifrån Livsfrågor eller Lukasevangeliet. Sista onsdagen i månaden är det Bön och nattvard. Samlingarna är öppna för alla. Se program för Lukasevangeliet samt  Tro & Livsfrågor. Den 30 jan kommer vi att samtala om husgrupper; vad det är …

Read more

Senaste numret av Församlingsnytt 4/2018

Publicerat 

Här finns senaste numret av vårt församlingsblad, Församlingsnytt 4/2018, i PDF-format för utskrift. Skriv ut sidorna 1, 3 och 5. Lägg tillbaka utskrifterna i skrivaren i samma ordning och skriv därefter ut sidorna 2, 4 och 6 på baksidan av sidorna 1, 3 och 5, så får du ett komplett blad.  

Read more

Gudstjänster i januari

Publicerat 

Gudstjänst firas varje söndag. Alla söndagar utom den sista är tiden kl 11. Den sista söndagen är det sinnesrogudstjänst och då är tiden kl 18. Efter förmiddagsgudstjänsterna serveras enkelt kyrkkaffe. När det är sinnesrogudstjänst är det kaffe före gudstjänsten, från kl 17.15.   13 jan Gudstjänst med insamling till internationell mission. Kören Bisi Kongo sjunger. …

Read more

Namnbyte till Edsvikskyrkan

Publicerat 

Sollentuna Missionsförsamling är sedan år 2011 en del av Equmeniakyrkan. Som ett led i detta beslutade församlingen våren 2018 att byta namn till Edsvikskyrkans församling och namnet på kyrkobyggnaden till Edsvikskyrkan. Vårt läge nära Edsviken samt kyrkobyggnadens placering i ena änden av Edsviksvägen ligger till grund för namnvalet.

Read more

Barnkör med ös

Publicerat 

       Nu har vi äntligen startat upp en ny barnkör i Edsvikskyrkan under ledning av Maria Sörensen. Vi övar på torsdagar mellan kl.16.00-17.00. Världens ös i 45 minuter med olika rörelsesånger, rytminstrument samt  sånger på olika språk. Efter sång passet hjälper alla barnen till med att ta fram fika och vi pratar i lugn o …

Read more

Sinnesrogudstjänster

Publicerat 

Sista söndagen i varje månad anordnar församlingen sinnesrogudstjänster. Denna gudstjänstform präglas av mötet mellan evangeliet och 12-stegstraditionen. Predikan och sånger anknyter till de 12 stegen, som bl a AA använder. Det ges också en livsberättelse från en person som genom de 12 stegen (bl. a. överlåtelse till Gud) fått uppleva befrielse och mening. Varje gudstjänst avslutas …

Read more