From Uncategorized

Påsken i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Påsken är en stor kristen högtid som uttrycker Guds kärlek till världen. Onsdagen 10 april 18.30 kommer vi att ha en öppen samtalskväll om den kristna påskens innebörd (Tro & Livsfrågor). Vårt påskfirande börjar på skärtorsdagen kl 19 då vi läser Lukas berättelse om Jesu sista måltid och kampen i Getsemane, samt delar brödet och bägaren …

Read more

Gudstjänster i april

Publicerat 

Gudstjänst firas varje söndag. Alla söndagar utom den sista är tiden kl 11. Den sista söndagen är det sinnesrogudstjänst och då är tiden kl 18. Efter förmiddagsgudstjänsterna serveras enkelt kyrkkaffe. När det är sinnesrogudstjänst är det kaffe före gudstjänsten, från kl 17.15.   7 april Gudstjänst med nattvard. Försonaren. Mark 12:1-12. ”Stenen som husbyggarna ratade …

Read more

Senaste numret av Församlingsnytt 1/2019

Publicerat 

Här finns senaste numret av vårt församlingsblad, Församlingsnytt 1/2019, i PDF-format för utskrift. Skriv ut sidorna 1, 3 och 5. Lägg tillbaka utskrifterna i skrivaren i samma ordning och skriv därefter ut sidorna 2, 4 och 6 på baksidan av sidorna 1, 3 och 5, så får du ett komplett blad.  

Read more

Jonas Helgesson föreläser 25 april

Publicerat 

Den 25 april kl 19 gästas vi av författaren och stå-upp-komikern Jonas Helgesson. Han kommer att tala om Vägen framåt. Alla har vi gått igenom händelser som gjort oss utslitna och ledsna. Både privat, i relationer eller i jobbsituationer kan vi fastna i gamla hjulspår och inte veta hur vi ska hitta den inre motivationen …

Read more

Våren 2019 i Edsvikskyrkan

Publicerat 

Vi fortsätter under våren med Mötesplats Onsdagar. Varje onsdag kl 18.30 är det samling i kyrkan, oftast samtalsgrupp utifrån Livsfrågor eller Lukasevangeliet. Sista onsdagen i månaden är det Bön och nattvard. Samlingarna är öppna för alla. Se program för Lukasevangeliet samt  Tro & Livsfrågor. Den 30 jan kommer vi att samtala om husgrupper; vad det är …

Read more

Namnbyte till Edsvikskyrkan

Publicerat 

Sollentuna Missionsförsamling är sedan år 2011 en del av Equmeniakyrkan. Som ett led i detta beslutade församlingen våren 2018 att byta namn till Edsvikskyrkans församling och namnet på kyrkobyggnaden till Edsvikskyrkan. Vårt läge nära Edsviken samt kyrkobyggnadens placering i ena änden av Edsviksvägen ligger till grund för namnvalet.

Read more

Barnkör med ös

Publicerat 

       Nu har vi äntligen startat upp en ny barnkör i Edsvikskyrkan under ledning av Maria Sörensen. Vi övar på torsdagar mellan kl.16.00-17.00. Världens ös i 45 minuter med olika rörelsesånger, rytminstrument samt  sånger på olika språk. Efter sång passet hjälper alla barnen till med att ta fram fika och vi pratar i lugn o …

Read more

Sinnesrogudstjänster

Publicerat 

Sista söndagen i varje månad anordnar församlingen sinnesrogudstjänster. Denna gudstjänstform präglas av mötet mellan evangeliet och 12-stegstraditionen. Predikan och sånger anknyter till de 12 stegen, som bl a AA använder. Det ges också en livsberättelse från en person som genom de 12 stegen (bl. a. överlåtelse till Gud) fått uppleva befrielse och mening. Varje gudstjänst avslutas …

Read more