Publicerat 

Församlingen idag

EDSVIKSKYRKANS FÖRSAMLING

Edsvikskyrkans Församling (fd. Sollentuna Missionsförsamling) är en frikyrkoförsamling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi vill vara en fri och öppen kyrka som tillsammans med de övriga kyrkorna i Sollentuna tar ansvar för en kristen närvaro och ett kristet vittnesbörd bland människor som bor och arbetar i vår kommun. Equmeniakyrkan vill vara en kyrka som är öppen för allt liv som är ett uttryck för kristen tro. Det betyder att i vår kyrka kan man vara med även om vi har olika uppfattningar i frågor som gäller kristen tro och kristet liv. Vi vill vara en kyrka för alla åldrar och alla skeden i livet. Till vår kyrka är man välkommen med sin tro och sitt tvivel, med sin glädje, sin oro och sina frågor. Vi vill berätta om den gud som vi tror har gett oss livet som en gåva och som har kommit oss nära i Jesus Kristus för att hjälpa oss att leva våra liv precis som de är, med glädje och sorg,