Publicerat 

Kören

Program våren 2019

      
Torsdag17 Januarikl.  17.30Körövning 
Söndag20 Januarikl.  09.45Körövning  
  kl.  11.00Kören sjunger i gudstjänsten”Livets källa” (Joh. 4:5-26) 
 
Torsdag14 Februarikl.  17.30Körövning  
Söndag17 Februarikl.  09.45Körövning  
  kl.  11.00Kören sjunger i gudstjänsten”Nåd och tjänst” (Luk. 17:7-10) 
 
Torsdag14 Marskl.  17.30Körövning 
Söndag17 Marskl.  09.45Körövning  
  kl.  11.00Kören sjunger i gudstjänstenÅrshögtid 
 
Torsdag11 Aprilkl.  17.30Körövning  
Söndag14 Aprilkl.  09.45Körövning  
  kl.  11.00Kören sjunger i gudstjänsten”Vägen till korset” 
 
Torsdag9 Majkl.  17.30Körövning  
Söndag12 Majkl.  09.45Körövning  
  kl.  11.00Kören sjunger i gudstjänsten”Vägen till livet” (Joh. 14:1-14)  
 
Torsdag13 Junikl.  10.00Körövning  
Söndag16 Junikl.  09.45Körövning  
  kl.  11.00Kören sjunger i gudstjänsten”Gud – Fader, Son och Ande” (Matt. 28:16-20)