Publicerat 

Vår historia

SÅ BÖRJADE DET

 

Den 10 februari 1894 bildades församlingen under namnet Turebergs Missionsförening. Tretton personer anmälde sig för medlemskap. Samlingarna ägde rum i Gula villan Bygdevägen 4, hemma hos skogvaktare August och Tekla Lundberg. August Lundberg blev församlingens första ordförande, ett uppdrag han innehade i 24 år, och är därmed den person som till dags dato innehaft den förtroendeposten längst. Men det var på Edsbergs slott det hela började.

Friherrinnan Josefine Rudbeck, f. Hamilton af Hageby, hade tidigt gripits av den “nyevangeliska väckelsen”. Hon var då hovfröken till prinsessan Eugenia, en av de många inom högadeln som starkt påverkats av den evangeliska väckelsen. Friherrinnan var mycket angelägen om att sprida väckelsen i Sollentuna med omnejd. Hon anställde en predikant som bodde på Edsberg att sköta den uppgiften. Josefine Rudbeck dog 27 år ung. Än idag kan man se bibelcitat skrivna ovanför dörrarna i slottet.

Friherre Rudbeck gifte sig senare med Ida von Essen, även hon en varm förespråkare för väckelsen.

År 1875 anställdes skogvaktare August Lundberg som med sin hustru Tekla flyttade till Ängstorp. Där fick de, med Rudbecks tillåtelse, ha möten och andliga sammankomster. År 1882 startade Tekla Lundberg en söndagsskola, troligen den första i Sollentuna.

 

Den 29 december 1912 invigdes ”Kapellet” (bilden till vänster) det var ett mål som nåtts genom stark offervilja och sträng sparsamhet. Församlingen hade då 10 medlemmar.

Fastigheten Edsviksvägen 13 (nuvarande Kapellvägen 2, bilden till höger) förvärvades år 1946. Det växande arbetet krävde ökat utrymme, och det fick man i Missionsgården.

Vår nuvarande kyrka på Kapellvägen 2, invigdes 1:a advent 1971. Den nya kyrkan hade då varit på planeringsstadiet i nästan 20 år. År 1963 togs beslutet att bygga en ny kyrka och år 1970 tog man det första spadtaget.

Sollentuna Missionsförsamling är sedan år 2011 en del av Equmeniakyrkan. Som ett led i detta beslutade församlingen våren 2018 att byta namn till Edsvikskyrkans församling och namnet på kyrkobyggnaden till Edsvikskyrkan. Vårt läge nära Edsviken samt kyrkobyggnadens placering i ena änden av Edsviksvägen ligger till grund för namnvalet.

PASTORER

 

Från år 1927 och fram tills idag (2019) har 18 stycken pastorer varit anställda i församlingen.

 

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

PASTOR & UNGDOMSPASTOR

pastor
Per Danielsson
1927 -1948
pastor
Hjalmar Enestig
1948 – 1956
pastor
Bertil Bernö
1956 – 1972
pastor
Börje Kraft
1962 – 1964
pastor
Sven-Olof Jernberg
1967 – 1970
pastor
Lennart Håkansson
1972 – 1983
pastor
Ruben Pettersson
1976 – 1979
pastor
Jan Brandberg
1977 – 1984
pastor
Gösta Sundin
1983 – 1994

Mellan åren 1992 – 1993 var
Gösta Sundin tjänstledig. Un-
der den tiden tjänstgjorde
Katarina Ahlsén som försam-
lingsföreståndare.
pastor
Carin Folkesson
1983 – 1988
pastor
Katarina Ahlsén
1989 – 1993
pastor
Ebbe Quist
1994 – 1995

Vakanspastor
pastor
Lars-Göran Ahlm
1995 – 2009
pastor
Anette Brandt
1995 – 1996
pastor
Arne Fritzson
1997 – 1999 och
2007 – 2009

Arne var dessutom sommar-
pastor 2004
pastor
Bengt Nilsson
2000 – 2003
pastor
Arne Fritzson
2009 – 2017
pastor
Rut Casserfelt
2009 – 2015
pastor
Per Westblom
2017 –