Sommarjour Region Mitt

Nattvardskalk och bröd

Under sommaren har regionspersonalen semester såklart och finns inte alltid tillgängliga. Om du behöver svar på något så vänd dig främst till följande så försöker vi hjälpa dig:

vecka 26 Sara Löfstedt

vecka 27 Sara Löfstedt

Vecka 28 P-O Byrskog

Vecka 29 P-O Byrskog

Vecka 30 Erika Planeskog

Vecka 31 Erika Planeskog

Vecka 32 Sara Löfstedt

Vecka 33 Maria Melin

Kontaktuppgifter finns här under rubriken Kontakt.