Speciella rekommendationer slopas

Från och med den 1 september gäller samma rekommendationer för kör-, musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter. Läs mer på www.folkhälsomyndigheten.se.