Stim – nytt avtal

Låt musiken flöda i kyrkan. Equmeniakyrkan har ett nytt avtal med Stim. Genom Stim får musikskaparna ekonomisk ersättning när deras musik används.

Låt musiken flöda i kyrkan
Equmeniakyrkan har ett nytt avtal med Stim

noterGenom Stim får musikskaparna ekonomisk ersättning när deras musik används, vilket för många är avgörande för att kunna fortsätta arbetet.

För många församlingar är musiken en viktig del av verksamheten. Psalm- och lovsånger sjungs gemensamt under gudstjänster, körer, lovsångsgrupper och orkestrar framträder med sång och musik och musiken används i ungdomssamlingar och på syföreningsmöten. Musiken skapar engagemang, binder samman och är uttrycksätt för vår kristna tro.

Det nya avtalet med Stim innebär:

  • Vi har tillstånd att i obegränsad omfattning framföra alla de musikaliska verk med tillhörande texter som Stim innehar rätten till.
  • Vi får göra ljudupptagningar med musik från gudstjänster och samlingar och ge bort eller sälja för högst 50 kr per kassett/CD/fil.
  • Vi har rätt att använda inspelad musik vid gudstjänster, motionspass, dans eller annan verksamhet och som bakgrundsmusik vid servering.
  • Avtalet är dynamiskt och följer vår medlemsutveckling.
  • En bättre rapportering av musiken som används kommer att komma de textförfattare och kompositörer, vars musik vi andvänder, till del.
  • Avtalet omfattar både församling och equmeniaförening.

Det finns två viktiga begränsningar i avtalet. Församlingen har inte rätt att sända eller dela musik på webben utan att sluta ett särskilt avtal med Stim. Det gäller även webbsändning av musik i gudstjänster. Avtalet är begränsat till församlingen och equmeniaföreningen som juridiska personer. Om församlingen har aktiebolag, är huvudman i en separat gårdsföreningar eller liknande måste dessa organisationer sluta separata avtal med Stim för sin musikanvändning.

Läs mer »