Publicerat 

Sångarförbundets stipendiat 2018

Eva Kunda Neidek

Equmeniakyrkans Sångarförbund delar årligen ut stipendium till en person eller grupp som bidrar eller har bidragit till att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan. Stipendiet delas ut till minne av Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och Artur Eriksson.

Sångarförbundets Stipendiat 2018 Eva Kunda Neidek

Eva Kunda Neidek är sångare, musikskapare och körledare från Malmö. Hon har till stor del sin kyrkliga hemvist i Västerkyrkan i Lund där Eva sedan en tid tillbaka är anställd med ansvar för musiken och det ekumeniska studentarbetet.

Utöver en musikutbildning från Malmö Musikhögskola är Eva även utbildad diakon och med sin musikaliska bredd och genuina person entusiasmerar hon människor och berikar gudstjänst-och musiklivet i församlingen. En stor del av Evas hjärta finns bland annat i den västafrikanska musiken som speglat av sig i musikaliska gränsöverskridande samarbeten och möten genom åren och hennes musik finns inspelad på ett antal skivor. Med egna tonsättningar och arrangemang förnyar och lyfter hon samverkan mellan sången och det talade ordet på ett förtjänstfullt sätt.

Stipendiet delades ut i samband Sångarförbundets höstkurs och framförande av mässan ”I evig tid” i Immanuelskyrkan, Borås söndagen 7 oktober 2018.