Publicerat 

Förtroenderådet

Varje församling kan utse en representant till regionens förtroenderåd. Rådet brukar mötas två gånger per år, en gång under våren och på hösten i samband med Regionfesten. Vid våra möten tar vi upp frågor som är gemensamma angelägenheter för församlingarna i vår region.

 

Den 6 oktober är det dags för oss att mötas igen. Vi ser fram emot goda samtal om hur vi som församlingar i region Stockholm kan stötta varandra!

Vi ses i Ekensbergskyrkan, Solna, kl 13:00. Anmäl att du kommer till jenny.dobers@equmeniakyrkan.se. För dig som vill finns det soppa från kl 12, ange i anmälan om du önskar detta. Som vanligt är förtroenderådets höstmöte del av Regionsfesten. Samtidigt som vi möts håller Equmenia sin regionstämma.

Klockan 15:30 strålar vi samman med Equmenia och förhoppningsvis fler som vill komma till för fika och sedan gudstjänst, samtal och festmiddag. Mer info om den offentliga delen av dagen finns här. Där vill vi också att ni anmäler er så att vi kan beräkna mat.

På dagordningen för våra samtal finns:

  • Information om regionens personal och kansli
  • Verksamhetsplanen för Equmeniakyrkan
  • Framtida former för förtroenderådet. Efter den regionutredning som genomfördes har nu kyrkoledningen och kyrkostyrelsen tagit fram en ny modell för hur regionernas förtroenderåd framöver kan organiseras. Modellen kommer presenteras och vi samtalar om hur vi kan jobba utifrån den. Du kan läsa dokumentet här.

Väl mött!

Jenny Dobers

 

Förtroenderåd i Region Stockholm – minnesanteckningar Bromma 7 okt 2017

Förtroenderådet anteckningar, 8 oktober 2016 i Södertälje Missionskyrka