Församlingsplantering

Nya församlingar och gemenskaper

Equmeniakyrkan i Region Stockholm vill stötta och hjälpa församlingar och personer som vill starta nya gemenskaper och församlingar.

Återplantering, eller omstart som vi ibland också kallar det, innebär att en etablerad men liten församling försöker hitta nya vägar för att nå nya människor med evangelium.

Regionens Pionjärgrupp

Klas Eriksson är anställd tjänst för att vara samordnare för de pionjära frågorna i regionen. Han vill stödja och hjälpa församlingar att nå ut med evangelium i samhället genom att starta nya mötesplatser, gemenskaper och församlingar. Klas jobbar tillsammans med en pionjärgrupp som finns till för att stödja regionens pionjära arbete. Gruppen består för närvarande av Hans Sundberg som är ordförande, Filip Nordin, Ulf Bergsviker, Johanna Daleen, Samuel Andersson, Lena Bergström, Klas Eriksson.

Kontaktperson

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se