Församlingsplantering

Nya församlingar och gemenskaper

Equmeniakyrkan i Region Stockholm vill stötta och hjälpa församlingar och personer som vill starta nya gemenskaper och församlingar.

Återplantering, eller omstart som vi ibland också kallar det, innebär att en etablerad men liten församling försöker hitta nya vägar för att nå nya människor med evangelium.

Regionens Pionjärgrupp

Klas Eriksson är anställd på 60% tjänst för att vara samordnare för de pionjära frågorna i regionen. Han vill stödja och hjälpa församlingar att nå ut med evangelium i samhället genom att starta nya mötesplatser, gemenskaper och församlingar. Klas jobbar tillsammans med en pionjärgruppen som finns till för att stödja regionens pionjära arbete. Gruppen består för närvarande av Hans Sundberg som är ordförande, Rickard Karlsson Lundmark, Sara Klintemyr, Jonathan Ramström och Klas Eriksson.

Kontaktperson

Klas Eriksson

Klas Eriksson

Samordnare för församlingsgrundande arbete Region Stockholm

0704-91 12 65

klas.eriksson@equmeniakyrkan.se

Projekt i regionen:

Portugisiska gruppen i Immanuelskyrkan

Gruppen leds av pastor Ivani Ahlberg som jobbar 50% tjänst med hjälp av pionjärbidrag från Equmeniakyrkan. Gruppen är en kristen gemenskap inom Immanuelskyrkan i Stockholm. Gruppen finns till för att sprida evangelium till portugisisk och spansktalande personer och samla dem till gudstjänster och kristen gemenskap. Gruppen firar gudstjänst varje söndag kl. 11 i kapellet i Immanuelskyrkan. En ledningsgrupp på 5-6 personer deltar i Equmeniakyrkans coachningsprogram M4.

Arabiska gruppen på Lidingö

Gruppen leds av pastor George Youssef från Egypten. 2015 började George att tillsammans med sin fru samla en grupp arabisktalande i Ansgarskyrkan. Gruppen består av ca. 15-20 personer som samlas till gudstjänst varje lördag kl. 18. George möter människor bland annat genom hembesök, samtal och på språkcaféet i kyrkan. Läs mer här

En tro på landet, Gnesta/ Mölnbo

Ådalskyrkan I Gnesta och missionsförsamlingen i Mölnbo jobbar med en omstart tillsammans med pionjärpastor Josefin Lennartsson. Arbetet är initierat och finansierat av Svenska alliansmissionen men Equmeniakyrkan Region Stockholm finns med som stöd. Josefin och gruppen i Gnesta/Mölnbo jobbar under devisen ”En tro på landet”. Lär mer här

Säbykyrkan Åkersberga

I Region Stockholm pågår just nu ett spännande återplanteringsprojekt. Projektet började 2017 med att Peringe Philström gjorde en förstudie omkring detta. Slutsatsen av studien blev att det finns förutsättningar för göra en återplantering/omstart i Säbykyrkan.