Roder

kursen om livet
som hjälper mig att hålla
kursen i livet

Under 2020 initierade Equmeniakyrkan Region Stockholm ett spännande projekt som syftar till att testa kurskonceptet Roder i olika kyrkomiljöer. Ett 10-tal församlingar deltar projektet.

Roder har mött ett mycket positivt gensvar där det testats, både bland människor utan kristen anknytning och församlingsmedlemmar. Den berör de frågor som ofta präglar vårt liv – vår känsla att inte räcka till, förmågan att försonas, vår djupa längtan, förväntan på kärlek och gemenskap mm. Och den gör det både ur ett allmänmänskligt och kristet perspektiv.

I centrum finns det ärliga samtalet där vi små grupper delar livet med varandra. Konceptet inrymmer ett helhetstänk med avslappningsövningar, korta föredrag, reflektionshäften, årliga återsamlingar med mera.

När projektet avslutats och utvärderats, hoppas vi kunna erbjuda Roder till fler församlingar.

Mer information om Roder finner du i informationsbroschyren.

meniakyrkan i Region Stockholm vill stötta och hjälpa församlingar och personer som vill starta nya gemenskaper och församlingar.

Återplantering, eller omstart som vi ibland också kallar det, innebär att en etablerad men liten församling försöker hitta nya vägar för att nå nya människor med evangelium.

Läs mer i vår folder

Kontaktperson

Per Westblom

Samordnare för församlingsgrundande Region Stockholm

08-580 031 37

0765-01 17 16

per.westblom@equmeniakyrkan.se