TIA-samarbetet

I början av 2017 meddelade regeringen att de skulle avsätta pengar för att underlätta väntetiden för de många asylsökande som fanns i Sverige. Länsstyrelserna fick i uppdrag att förmedla pengarna. Medlen kallades för ”Tidiga insatser för asylsökande” förkortat TIA.

Sociala Missionen bjöd då in församlingar i Region Stockholm att samarbeta med dem. Till slut var det 4 församlingar som anmälde sitt intresse, Hallundakyrkan, Södertälje missionsförsamling, Upplands Väsby missionsförsamling samt Triangelkyrkan i Enskede.

Detta arbete i full gång. Personalen från Sociala Missionen har besökt alla 4 församlingarna för informationsträffar med dem som besöker språkcaféerna. Teman för de olika träffarna har varit: ”Min första tid i Sverige” ”Myndigheter jag möter” ”Asyl processen” m.m.

Alla församlingarna har nu sökt medel för att fortsätta arbetet under 2019. Södertälje missionsförsamling,  Hallundakyrkan samt Upplands Väsby missionsförsamling har fått sina ansökningar beviljade och fortsätter samarbetet med Sociala Missionen. .

2018 utlystes en ny omgång pengar för arbete med asylsökande. Sociala Missionen gjorde då en ny ansökan tillsammans med tre nya församlingar. Det är Rissnekyrkan, Tenstakyrkan och Jakobsbergskyrkan. De kommer nu att få regelbundna besök från Sociala Missionens personal. De olika träffarna kommer att ha samma teman i alla församlingarna.

Kontaktperson hos Sociala Missionen
Emelia Frennmark  emelia.f@socialamissionen.se

Sociala Missionens hemsida

INFORMATION OM DE OLIKA FÖRSAMLINGARNAS ARBETE

Equmeniakyrkan i Hallunda

Equmeniakyrkan i Hallunda ligger mitt i ett mycket mångkulturellt område. Församlingen har redan sedan starten vant sig vid att ha gudstjänstfirare med ursprung i många olika länder. De senaste åren har församlingen också bjudit in till språkträffar och svenskundervisning.

Genom samarbetet med Sociala Missionen har man också kunnat erbjuda information om det svenska samhället, barn och familj, asylprocessen, ekonomi, hälsofrågor, m.m.

Församlingen bjuder för närvarande in till flera olika samlingar under veckan:
måndagar, språkcafé
tisdag, onsdag och torsdag Svenskundervisning i olika grupper
torsdagar, Café Ljuspunkten samt lunchbön
fredagar, matutdelning
söndagar hålls gudstjänst på svenska, engelska samt urdu/hindi/punjabi

För mer information se församlingens hemsida.

Kontaktperson: Carro Buff, carrie.hallundakyrkan@telia.com

Södertälje missionsförsamling

Södertälje missionsförsamling har under många år bedrivit ett  omfattande arbeta bland invandrare.  Församlingen bjuder in till svenskundervisning och öppen verksamhet i form av språkcaféer. Det finns också en arabisktalande pastor.
Församlingen har, tillsammans med Baptistförsamlingen, startat en kulturförening i samarbete med ABF.
Man ingår också i Södertäljes nätverk MIG.

Mer information på församlingens hemsida.

Kontaktperson: Margareta Fränne: margareta@telgemission.se

Upplands Väsby missionsförsamling 

Upplands Väsby missionsförsamling har sedan en tid tillbaka bjudit in till språkcaféer. När förfrågan kom bestämde man sig för att vara med i den första ansökan om TIA-medel. Efter en tids planerande beslutade man sig för att söka efter någon projektanställd person som kunde hjälpa till med den uppsökande verksamheten. Det resulterade i att församlingen anställde tre kvinnor, alla med olika bakgrund. De har varit ute i samhället för att informera om, och bjuda in till, församlingens verksamhet.

Resultatet av deras arbete är nu att församlingen bjuder in till språkcafé två gånger per vecka

Församlingens hemsida.

Kontaktperson: Ingemar Jarlebring, jarlebring@yahoo.se

Triangelkyrkan Enskede 

Församlingen bjuder för närvarande in till  språkcafé på tisdagar samt  läxhjälp på torsdagar. Man är också intensivt engagerad i att hitta boenden till de ungdomar som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Kontaktperson: Pontus Joakim Olofsson pontus.joakim@triangelkyrkan.se

Rissnekyrkan

Rissnekyrkan har sedan en lång tid bjudit in till öppen förskola Den har tagit emot barn och föräldrar från många olika länder. När de fick erbjudandet att vara med i den andra TIA-ansökningen bestämde man sig för att också bjuda in till språkcaféer.

Torsdag förmiddagar träffas mammor med barn för grundläggande språkträning. då erbjuds också barnpassning. På eftermiddagen samlas språkcaféet.
I språkcaféet erbjuds också samhällsinformation genom Sociala  Missionens  personal.

Rissnekyrkans webbsida.

Kontaktperson: pastor Anna-Karin Klingsbo. pastor@rissnekyrkan.se

Elias Nygren Från Sociala Missionen på besök i språkcaféet

Tenstakyrkan

Församlingen i Tensta här en lång erfarenhet att att finnas som kyrka i en mångkulturell omgivning.

I det nya samarbetet med Sociala Missionen bjuder församling in till språkcaféer två gånger per vecka, tisdagar och onsdagar. Dessutom ordnas en gemenskapssamling varannan fredagskväll.

Nyligen har man startat en grundkurs i data för dem som kommer ut i praktik och jobb.

Fazlur Khan. Tenstakyrkan projektanställda.

Det går också bra att följa språkcaféets verksamhet via Facebook och Youtube:
sök efter Språk Café Tensta

Hemsida: http://www.tenstakyrkan.se/

Kontaktperson: Maria Langefors marialangefors@gmail.com

Jakobsbergskyrkan, Järfälla

I Jakobsbergskyrkan samlas varje torsdag mellan 50 och 100 personer till språkcafé. Det är en blandning av personer från många olika länder.

Många av dem är också aktiva i församlingens arbete.

Hemsida: https://www.jakobsbergskyrkan.nu/

Kontakperson: Kajsa Åkesson.  kajsaaakesson@gmail.com