Någon att samtala med?

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 januari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Inte bara kroppen utan också själen behöver vård ibland. Ibland flyter livet bara på och känns allmänt bra. Vid andra tillfällen i livet kan vi börja undra vart vägen tog vägen. Då kan vi känna behov av att prata med någon som har tid att lyssna, och som vi vet inte berättar vidare. Det kan handla om att vi behöver stöd i sorg och kris, eller vill prata om tro och tvivel, om relationer, om livets små och stora frågor …

Du är alltid välkommen att kontakta Strandkyrkans pastor, som har absolut tystnadsplikt. Det finns möjlighet att träffas 1 – 2 gånger, eller över lite längre tid – i enlighet med dina önskemål och behov. Pastortjänsten är f.n. vakant men Du kan kontakta Vice församlingsföreståndare Sven-Eric Davidsson via mobil 0708-15 14 68 eller e-post svenericd@gmail.com. Samtalen är kostnadsfria.