Bön i coronatider …

Publicerat 2020-03-23 av hillevi

En bön, att användas av oss alla som känner oss oroliga:

Herre vår Gud och Skapare, du som säger till oss som är rädda ”Fatta mod, var inte rädda”: Hjälp oss att inte sluta lita på dig när vi ser vad som nu händer i vårt samhälle och ute i världen. Hjälp oss att våga tro att du ytterst håller allt i din hand.

Jesus Kristus, du som är hela världens ljus och som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, vi ber dig: Var hos alla som är oroliga, hos alla som är sjuka, var vid varje sjukvårdsanställds sida och ge kraft för varje dag. Ge vishet och förstånd åt alla beslutsfattare.

Heliga Ande, du som är Tröstaren och Hjälparen: Kom med mod och tröst till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen, till alla som sörjer en förlorad anhörig. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smittorisk, misstro och spridning av falska rykten. Ge oss hopp!

Herre, grip in med din mäktiga arm och hejda virusets onda framfart. Förbarma dig över oss människor här i Lomma och Bjärred, över människor i hela vårt land. Förbarma dig över hela din värld, där så många lider. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska dig och varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när vi är rädda. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Hjälp oss att inte släppa hoppet, tron och tilliten till att du går bredvid oss, och till att du är den som kan besegra allt mörker. Du är vårt enda hopp. Amen.