Med anledning av coronasmittan

Publicerat 2020-04-14 av hillevi

Strandkyrkans församling följer noga utvecklingen vad gäller coronasmittan. Vi följer dels Folkhälsomyndighetens föreskrifter, dels Equmeniakyrkans nationella riktlinjer.

I nuläget fortsätter vi fira gudstjänst som vanligt. Vi hälsar på varandra på annat sätt än genom att ta i hand och vi sitter åtskilt från varandra. Då det gäller nattvard finns speciella föreskrifter, som meddelas direkt i gudstjänsten de söndagar då nattvard firas.

Tidigare har meddelats att övrig verksamhet ställs in t o m den 13 april. Detta förlängs till den 30 april. Ett par grupper är dock små och har verksamhet som kan modifieras efter gällande föreskrifter, vilket eventuellt skulle kunna innebära en tidigare omstart.  Respektive gruppledare kommer att kontakta berörda gruppdeltagare.

Du kan alltid kontakta pastor Hillevi Jönsson vid önskemål om samtal eller om du har frågor av något slag. Du når henne på mobil 0708-85 42 45 eller e-post hillevi.jonsson@equmeniakyrkan.nu.

Vi uppmanar alla att iaktta allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner:

  • Tvätta händerna noga och ofta. Använd gärna handsprit.
  • Var noga med att hålla avstånd till andra, så långt möjligt, och undvik icke nödvändiga sociala kontakter.
  • Undvik så långt möjligt nära kontakt med någon som har en luftvägsinfektion.
  • Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Chansa inte, utan stanna hemma när du känner symtom på luftvägsinfektion.