Nationell bönedag 22/11

Söndagen den 22/11 är utlyst som en nationell böne- och fastedag, med anledning av pandemins framfart i Sverige och i världen. Uppropet har undertecknats av ledare från samtliga kyrkofamiljer i Sverige, och dagen har en egen hemsida: www.nationellbonedag.com.

Om du vill vara med och be, välkommen till Strandkyrkan på söndag! Kyrkan är öppen mellan kl 10 och 18 för bön och ljuständning. Kl 11 hålls en kort gemensam andakt.