Ekumeniska böneveckan

Varje år den 18 – 25 januari infaller den Ekumeniska böneveckan. Denna vecka samlas kyrkor i ca 120 länder till gemensam bön. I år har temat bestämts av en klosterkommunitet i Schweiz.

I Lomma kommun finns tre kyrkor: Svenska kyrkan i Bjärred, Svenska kyrkan i Lomma och Strandkyrkan/Equmeniakyrkan i Lomma. På grund av coronarestriktionerna kan vi inte anordna gemensamma bönestunder och aktiviteter under böneveckan. Däremot bidrar varje församling med betraktelser/reflektioner kring den för dagen bestämda bibeltexten. Du finner dem här!