I coronatider – studieverksamhet

Tyvärr är smittspridningen i Skåne fortfarande alarmerande hög, och Folkhälsomyndighetens restriktioner stränga. Det gör att våra olika grupper inte kan träffas som vanligt. En del grupper fortsätter träffas fysiskt, med maxantalet 8 deltagare, på noggrant avstånd från varandra. Andra träffas digitalt, via Zoom-länk. Detta gäller:

Bibelstudium i samtalsform – digitalt, onsdag varannan vecka. Kontakt: Hillevi Jönsson, mobil 0708-85 42 45.

Bibelmeditation – digitalt, tisdag varannan vecka. Kontakt: Hillevi Jönsson, som ovan.

Babyrytmik – startar upp när restriktionerna tillåter. Kontakt: Hillevi Jönsson, som ovan.

Missionsgruppen/stickgruppen – startar upp när restriktionerna tillåter. Kontakt: Gunnel Karlberg, mobil 073-077 17 38.

Klassisk musiklyssning – träffas fysiskt, fredag varannan vecka. Kontakt: Helén Joelsson, mobil 073-229 49 09.

Promenadgrupp – träffas fysiskt, varje måndag. Kontakt: Helén Joelsson, som ovan.

Lär dig grunderna i gitarrspel – startar upp när restriktionerna tillåter. Kontakt: Rune Larsson, mobil 072-350 89 88.