Höstens verksamhet startar

Nu startar vi upp höstens verksamhet och hoppas att smittspridningen inte ska göra att fler restriktioner behöver införas igen! Här är de grupper som startar upp – samtliga träffas i Strandkyrkan:

Söndagsskola för barn: En söndag i månaden samtidigt med gudstjänsten kl 11. Info: Margareta Elowsson, 070-329 10 46.

Bibelstudiegrupp: Varje onsdag kl 18 – 19.30, start 5/9. Info: Rune Larsson, 072-350 89 88.

Missionsgruppen/stickgrupp: Varannan torsdag kl 10 – 12, start 2/9. Info: Gunnel Karlberg, 073-077 17 38.

Musiklyssning: Varannan fredag kl 10 – 12, start 3/9. Info: Helén Joelsson, 073-229 49 09.

Promenadgrupp: Måndagar kl 14 – 16. Info: Helén Joelsson, 073-229 49 09.

All studieverksamhet i Strandkyrkan sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.