Vårens verksamhet

Lite information om vårens verksamhet. Mer information finns i det nya programbladet för feb-maj.

Kyrkornas träffpunkt på Havsblick

Kyrkornas tisdagsandakt med café och andakt på Havsblick hålls varje tisdag kl 14. Strandkyrkan ansvarar för första tisdagen i varje månad.

Språkcafé, pausar tillfälligt på grund av pandemin.
Annars normalt onsdagar kl 15 – 17:
Info: Bengt Dagstam, 0733-912014 eller Gull-Britt Andersson, 0702-263021

Söndagsskola: För barn ca 4 – 8 år. Samtidigt med gudstjänsten kl 11. Info: Margareta Elowsson, 0703-291046. Planeringen är att mötas 20/3 och 22/5, efter gudstjänsten 22/5 är alla som vill välkomna att tillsammans åka till något trevligt ställe för att grilla.

Bön och bibelsamtal: Varje onsdag kl 17.30-19.00. Inleder med en halvtimmas bön, därefter bibelsamtal en timma. Bön för pågående utvecklingsprocess i församlingen och studier av Apostlagärningarna. Samtalsledare och info: Rune Larsson, 0723-508988.

Missionsgruppen: torsdag jämna veckor kl 10 – 12:Vi stickar filtar och babykläder, river och viker bandage av gamla lakan etc som skickas till vår systerkyrka i Kongo-Brazzaville. Filtar och kläder som skänkts och samlats in förmedlas till organisationen Barnmissionen.. Info: Gunnel Karlberg, 0730-771738.

Musiklyssning: varannan fredag kl 10 – 12: Vi lyssnar och samtalar om klassisk musik. Info: Helén Joelsson, 0732-294909.

Promenadgrupp: måndagar kl 14 – 16: Välkommen till en promenad i lagom takt, med efterföljande fika och högläsning i Strandkyrkan. Info: Helén Joelsson, 0732-294909.

Bokcirkel: en gång per månad: Vi läser tillsammans en aktuell bok. Info: Helén Joelsson, 0732-294909.

Gitarrcirkel: måndagar kl 18.00-19.00: Lär dig grunderna med påbyggnad i gitarrspel. Det finns plats för 1-2 nya deltagare. Info: Rune Larsson, 0723-508988.

Gospelkonsert med Sharón Clark och Mattias Nilsson
Den amerikanska sångerskan Sharón Clark och den välkände pianisten Mattias Nilsson ger en gospelkonsert i Strandkyrkan sönd 6/2 kl 18.00. Inträde 100 kr. På grund av pandemin måste deltagare visa covidpass och legitimation. Kom i god tid!

Besök av vår Regionala Kyrkoledare Charlotte Thaarup
blir det 20/3. Det kommer då också att finnas möjligheter till samtal med henne vid kyrkkaffet.

Sånggudstjänster för och tillsammans med oss
Den 24 april blir det sånggudstjänst med Mats Lunnergård och Sam Larsson. Mats (kantor i Vittsjö) och Sam är en välkänd duo i norra Skåne.
Den 29 maj gästas vi av den också välkände Dan-Inge Olsson från Sösdala.

Strandkyrkans kulturarrangemang och studieverksamhet genomförs i samarbete med Studieförbundet  Bilda