Sommarens verksamhet

Ett nytt Programblad för juni – september har kommit. Länk finns under Programblad.
Ett par saker att komma ihåg inför sommarens
gudstjänster. I början av juli har vi 2 sommarandakter där vi provar tiden kl 18, enligt önskemål.
Några söndagar under juni-augusti har vi ingen
gudstjänst i Strandkyrkan utan hänvisar istället till
Västerkyrkan i Lund eller annan kyrka.