Böneveckan för kristen enhet 18 – 25 januari

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt
i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.
Kolla kalendern på Strandkyrkans webb, där kommer det att finnas ett inlägg för varje dag i veckan.
Böneveckan för kristen enhet 2024 har förberetts av en ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso i
Västafrika. Burkina Faso ligger i Sahelregionen som även innefattar grannländerna Mali och Niger.
Arbetsgruppen har valt temaversen ”Du skall älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv”
(Luk 10:27). Jesus bekräftar i bibeltexten den traditionella judiska undervisningen och riktningen i
5 Mos 6:5 ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft”,
och 3 Mos 19:18b ”du skall älska din nästa som dig själv”.
Bibeltexten som ligger till grund för årets tema är liknelsen om den barmhärtige samariern i Lukasevangeliet (Luk 10:25-37). Kärleken är den kristna trons DNA. Gud är kärlek och vi är kallade att
älska så som Kristus själv älskade. Som kristna uppmanas vi att handla som Kristus genom att älska
som den gode samariern: att visa barmhärtighet och medlidande mot dem som är i nöd, oberoende
av deras religiösa, etniska eller sociala identitet. Det är kärleken till vår nästa som ska får oss att hjälpa
den andre, snarare än en gemensam identitet. Men den vision som Jesus ger om kärleken till ”nästan”
är utsatt för hårda påfrestningar i dagens värld. Den barmhärtige samariern är en förebild för vår tid
och vår värld. Vi är kallade att älska Herren vår Gud och vår nästa som oss själva.
Läs mer här: www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/