Publicerat 

Studieguide teologisk grund

stuideguide-teologisk-grund-1_fr

Dokumentet ”Teologisk grund” antogs av Equmeniakyrkans Kyrkomöte 2011.

I en studieguide finns frågor tänkta att skapa eftertanke, reflektioner och samtal. Materialet kan användas ensamt eller i grupp, i bibelstudium, cellgrupper, på kyrkkaffet, ledarsamlingar, i styrelsen eller medarbetarsamlingar.

Studieguiden är uppdelat i fyra delar, fyra samlingar. För varje samling finns förslag på en bön och två psalmer. Den fullständiga texten från teologisk grund är angiven och uppdelad i sin fulla längd, liksom alla hänvisningar till bibeltexter från dokumentet.

Kyrkans teologiska grund är ett gemensamt ägande och ett gemensamt ansvar.

stuideguide-teologisk-grund.pdf