Styrelsedag 10 nov Skellefteå

Publicerat 

Led med ditt liv

Styrelsedag 10 nov i Skellefteå

Lägg detta datum på minnet!

En dag för styrelsemedlemmar med

Equmenias bitr. generalsekreterare Magnus Sternegård och boken  ”Led med ditt liv”

EFS-Kyrkan, Stationsgatan 18

Mer info kommer!