Vaksamhet och väntan

Maria Öst

Luk 17:20-30

När jag var barn fanns det telefonkataloger i Sverige. I dem stod allas namn, adresser och telefonnummer i bokstavsordning. Det känns väldigt länge sedan som man gick till en stor katalog och slog upp namn och telefonnummer till någon, men telefonkatalogen gav faktiskt ut så sent som 2016.

I de senare upplagorna av telefonkatalogen fanns inte broschyren ”Om kriget kommer”. Kalla kriget hade tagit slut, så då behövde inte alla svenska hushåll längre ha information om hur man förbereder sig på krig.

Men 2018 utkom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med en uppdaterad broschyr, men då inte i telefonkatalogen. Nu heter broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Där står det att man bland annat ska ha värmeljus, vevradio och mat för 72 timmar hemma. ”Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger”, säger MSB.

Samhället har förändrats och vi är medvetna om att det är inte bara krig som kan hota vår säkerhet, utan olika typer av samhällskriser. Men att en global pandemi orsakad av virus skulle vara krisen, det var inte ens MSB beredda på.

Det tänker jag på när jag läser dagens evangelietext från Lukasevangliet 17.

Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”
Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.

Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.

Jag har nu under Corona-pandemin då och då fått frågan om detta är den yttersta tiden. Om Jesus är på väg att komma tillbaka. Det står om den yttersta tiden på några ställen i bibeln, och i perioder i kyrkans historia har det varit vanligare att man tolkar tecken i tiden och man blir ganska säker på att Jesus kommer komma tillbaka snart. Hittills har det aldrig stämt.

Jag har just läst Selma Lagerlöfs klassiska bok Jerusalem om en kristen sekt från Nås i Dalarna som tog sig till Jerusalem. En av kvinnorna var så övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka på Oljeberget i gryningen att hon varje morgon gick dit i mörkret för att möta honom. Hon blev besviken.

I dagens bibeltext kan vi läsa att ja, Människosonen Jesus ska komma. Det är ett löfte som vi får sätta vårt hopp till. Men det står också att vi inte kan veta när och hur det ska ske. Så det är ingen idé att varken oroa sig eller längtande gå upp i gryningen.

Vi behöver inte vara rädda för Jesu återkomst, men vi ska vara förberedda. Fariséerna frågade Jesus när Guds rike skulle komma, men Jesus svarar att Guds rike redan nu är här och att det är inom er. För även om Jesus inte går med oss på jorden just nu, så har han inte lämnat oss ensamma. Hans ande har flyttat in i oss och är med oss, inom oss, ibland oss, redan nu.

Att vara förberedd på Jesu återkomst är inte att gå runt och oroa sig, utan att leva i det Jesus kallar Guds rike. Att vara förberedd på Jesu återkomst är inte att förbereda sig för en framtida dom, utan för en nutida kärlek. Varje gång vi möter en annan människa så kan vi möta Gud i henne. Var vaksam på det.

Om man likt kvinnan i boken Jerusalem förväntar sig att möta Jesus i en viss situation, så är det risk att vi missar alla tillfällen vi kan möta honom genom en annan människa. Kanske är det lite som att MSV förväntade sig en naturkatastrof, men istället kom det ett virus-utbrott. Men maten och värmeljusen vi hade hemma för naturkatastrofer gick lika bra att ha till virus-utbrott.

Guds vägar är outgrundliga, så var beredd att möta Gud överallt. Låt Guds Ande inom dig leda dig. Amen.