Jesus skapar tro

Maria Öst

Matt 8:5-13

En gång när jag pluggade till pastor och cyklade jag till mitt extraknäck i en kyrka längre bort, så krockade jag med en kvinna som kom cyklandes från andra hållet. Ingen av oss hade hög fart och vi såg varandra på håll och bromsade in, men det blev ändå att vi båda vinglade till och ramlade lite. Den andra kvinnan ramlade lite mer och jag hoppade av cykeln för att kolla hur det var med henne. Hon reste sig upp och utbrast ”tack Jesus, tack Jesus för att det gick så bra”. Jag blev ju också glad att det gick bra, men jag hade ingen tanke på att tacka Jesus för det. Jag tyckte knappt ens att något hade hänt.

I dagens evangelietext läser vi om en romerska officer. När han gick fram till Jesus i Kafarnaum visste han att Jesus kunde bota sjuka med kraft från judarnas Gud. Kanske var han nyfiken att testa den judiska guden, nu när han ändå var stationerad bland judarna. Kanske var han på väg att bli en proselyt, alltså en som inte var av judisk härkomst, men som konverterat till judendom. Det vet vi inte. Men han tror att Jesus kan bota tjänaren som ligger förlamad hemma hos officeren. Ja, han har så stark tro på Jesus förmåga att bota sjuka att han inte ens tycker att Jesus behöver komma hem till honom. Han vill att Jesus där och då ska befalla sjukdomen all lämna tjänaren. Officern tror att sjukdomen är som en soldat som Jesus har befäl över, liksom officeren har befäl över sina soldater. 

När Jesus hör officeren säga det så reagerar han med att vända sig till lärjungarna och de andra som följer efter Jesus för att de ser att Gud är med honom på ett speciellt sätt. Jesus vänder sig till dem och börjar prata om att denna romerska officer har starkare tro på Gud än den mest troende juden. Denna officeren har så stark tro på Gud att han inte ens tror att han behöver tillhöra Guds utvalda folk för att få tillgång till Guds godhet. Så stark tro har ingen i Israel på Gud, säger Jesus. Och så är det som att han säger att Israels folk tror att det bara är ni själva som är älskade av Gud, men ni kommer märka att fler och fler människor från alla möjliga håll och kanter kommer möta Guds kärlek.

Så vänder sig Jesus till officeren och säger att ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och tjänaren blir frisk. 

Jesus frågade inte officeren vad det var som gjorde att han trodde att Gud skulle hela den sjuke tjänaren. Jesus kollade inte upp att officeren hade rätt bild av Gud, rätt förståelse av de gamla texterna, rätt tolkning av Guds handlande i världen av Gud innan undret skedde. Jesus frågade bara om officeren ville att Jesus skulle bota tjänaren. ”Skall jag då bota honom?” frågade Jesus.

Jesus frågade om officeren ville att Gud skulle handla, och officeren ville det. 

Gud handlar i alla människors liv hela tiden. Många gånger uppmärksammar vi det inte. Inte ens vi som tycker oss känna Jesus lägger märke till allt han gör med och för oss. Som när jag krockade med kvinnan på cykeln. Jag pluggade teologi på heltid, jag jobbade i en kyrka, jag umgicks nästan bara med andra som pluggade till pastorer och präster och med människor i kyrkan. Ändå var det kvinnan som jag krockade med som uppmärksammande mig på att Jesus var med i det som hände oss. 

Jag brukar tänka på henne och tacka Gud för att hon visade mig att Gud gör så mycket mer i världen och i mitt liv än jag anar. Jag tror att lärjungarna fick sig en funderare när de träffade den trosvisse officeren. Hur stor är Gud egentligen? Hur god är Gud egentligen? Det är omöjligt att svara på, men en sak kan vi vara säkra på: Gud är större och godare än vi ser, än vi förstår. Det gäller att vara uppmärksam på Guds godhet i det lilla, för först då kan vi ana hur mycket mer godhet vi har att upptäcka. 

Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
Psaltaren 36:6–10