Nåd och tjänst

Maria Öst

Matteusevangeliet 20:1-16

Jesus berättar en liknelse om en jordägare som på morgonen går ut och anställer daglönare som ska jobba på vingården under dagen. De kommer överens om en lön på en denar, och så börjar daglönarna arbeta. Lite senare på dagen går jordägaren ut igen och hittar ett gäng daglönare som inte fått jobb för dagen. Han säger till dem att gå till vingården och arbeta och att de ska få skäligt betalt, och de går dit. Under dagen händer detta flera gånger. På kvällen när de ska få betalt får alla daglönare en denar var. De som blev anställda på morgonen blev då upprörda och protesterade. De hade ju jobbat hela dagen och borde väl få mer betalt? Men jordägaren säger till dem att de ju kom överens om en denar, och att daglönaren varit nöjd med det i morse. ”Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du ska ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?”  

Det är berättelser som denna som gör mig som förälskad i Gud. Jag blir helt tagen av hur mycket kärlek Gud vill ge oss. Gud erbjuder oss himmelriket, sin frid, en tillvaro utan smärta, utan tårar, i fullständig kärlek, att vi ska få se klart det som nu är dunkelt. Allt det ska vi få när livet här på jorden tagit slut, precis som daglönaren får en denar vid dagens slut. Och fram tills dess får vi ett uppdrag, nämligen att älska varandra i ord och handling, och att berätta om Jesus för människor, i ord och handling. Daglönaren får jobba i den gode jordägarens vingård under dagen, och vi får vara i tjänst i Guds skapelse under tiden här. 

Vilken god Gud vi har, som till var och en av oss har lika mycket att ge vid dagens slut, oavsett hur mycket arbete vi får gjort under dagen. Det är så mycket som ska jämföras här på jorden. Det är allt från individuell lönesättning och status i samhället till vem som gör godast semlor och har mest välvårdad trädgård. I Guds rike är det inte så. ”Så skall de sista bli först och de första sist” säger Jesus när han avslutat liknelsen. I Guds rike ligger inte bedömning av människan i hur hon presterar, utan i Guds godhet, vilken konstant är i topp. 

I dagens gammaltestamentliga text från profetboken Jeremia så säger Gud

Den vise skall inte vara stolt över sin vishet,
den starke inte över sin styrka,
den rike inte över sin rikedom.
Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta:
att han har insikt och kunskap om mig,
om att jag, Herren, verkar i kärlek,
i rätt och rättfärdighet på jorden,
ty däri har jag min glädje.

Gud har sin glädje i att verka i kärlek och rättfärdighet på jorden. Vi som känner Gud ska vara stolta över det, inte över den eventuella ställning vi har i samhället eller de prestationer vi har gjort, ja kort sagt inte i det som resten av samhället säger att vi ska vara stolta över. Vi ska ha vår stolthet i, och vår trygghet i Gud. 

Det är inte så lätt alltid, för iallafall jag blir stolt över mig själv när jag lyckats få till något. Och det är ju inte dåligt att vara stolt över sig själv. Det finns exempel på ganska många i bibeln som är stolta över sig själva, inte minst aposteln Paulus. Men det viktiga är att inte bara sätta sin stolthet i sig själv, utan främst i Gud, något som Paulus verkligen har tagit till sig. Det är från tryggheten i Guds nåd och kärlek som Paulus hämtar kraft till att göra det som han blir stolt över. Paulus vet sig vara älskad av Gud oavsett utgången på de missionsresor han gör, därför kan han göra dem, trots att det inte alltid går bra i världens ögon.

I den nåden och kärleken som Gud gav Paulus, och som Gud ger oss alla, får vi tjäna Gud och människor. Det är också en stor glädje i Guds rike – glädjen i att vara behövd och få möjlighet att tjäna på det sätt som går. Alla daglönare kom inte på morgonen, men några gjorde det och hann enligt världens sätt att mäta med mycket under dagen. Några andra kom precis innan det blev kväll, och de blev också inbjudna att vara i tjänst. Det finns möjlighet för oss alla att tjäna i Guds rike, men på olika sätt. Det enda vi behöver göra är att ställa upp.

I Guds rike kommer nåden före tjänsten. Det är aldrig tjänsten som ger nåden som betalning, i så fall skulle det inte vara nåd, som per definition är gratis. I Guds rike är det alltid Guds nåd som inspirerar till tjänst. 

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Amen.