Den heliga Anden

Apostlagärningarna 2:1-12
Joel 2:28-29

När pingstdagen kom var alla lärjungar församlade. Precis som att påsken först var en judisk högtid så är pingsten också en judisk högtid, Shauvot. Det är skördefest då man firar den första skörden och att vår övergår i sommar. Shauvot har också kommit att bli den högtid då man firar Guds givande av Toran, lagen.

Det var alltså den judiska pingsten lärjungarna firade när ett dån hördes och alla fylldes av den heliga Anden och började prata massa olika språk. De gick ut ur huset och mötte människor, och kunde tala om Guds stora gärningar med dem på deras modersmål. 

När lärjungarna pratade med de fromma judarna som hörde sina språk talas, så pratade de inte om vad som helst. De pratade om Guds stora gärningar. Om Jesus, om vad Jesus gjort för oss, levt, dött och uppstått för oss. Det var det som var så viktigt att få fram, att Gud lät sin heliga Ande stanna på var och en av lärjungarna, så att lärjungarna med den heliga Andens hjälp kunde tala olika språk.

Men det var inte den enda anledningen till vad som hände. Det var också en uppfyllelse av en profetia från profeten Joel. ”Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor skall jag då utgjuta min ande.” 

Tidigare hade Guds Ande varit hos Gud och Gud gav den till någon väldigt viktig person under en tid. Det var profeter som skulle tala Guds ord i en viss situation, det var kungar som skulle leda och försvara Guds folk och domare som skulle medla och vara rådgivare. Då lät Gud sin Ande vara över dem. Men när uppdraget var slut så tog Gud tillbaka sin Ande från dem. 

Profeten Joel fick säga detta märkliga, att det skulle komma en tid då Gud utgjuter sin ande över alla. Alla. Och hör och häpna, inte bara över männen, utan ”söner och döttrar”. Och håll i hatten nu, men inte ens bara män och kvinnor, utan både fria och slavar! Både manliga och kvinnliga slavar ska tydligen få Guds ande. 

Vi som känner Gud, vi som följt Jesus, vi som förstår att han inte är som andra män med makt, att han tar kvinnor på allvar, äter med syndare, säger att barnen är föredömen, vi tycker att detta går i linje med hur Jesus, och alltså hur Gud, är. Ja, det är ovant att tänka att vanligt folk ska vara fyllda av Guds Ande, men det är inte otänkbart längre. 

Det är det som händer på pingstdagen. Gud sänder sin Ande till alla. Det händer ju på ett ganska spektakulärt sätt, måste jag säga. Dån som av en stormvind, tungor som av eld, lärjungarna började prata massa språk de inte kunde. Inte konstigt att de som mötte lärjungarna inte visste vad de skulle tro och frågade varandra ”vad betyder detta?” Rimlig fråga. Teologen Patrik Hagman, säger att sånt ”lätt kan ge intrycket att Anden är Gudomens specialeffektavdelning”, vilket jag tycker är en rolig beskrivning. Men han fortsätter med att säga ”Men anden verkar i allt kyrkan gör, i hela gudsfolkets liv”, vilket är viktigt att komma ihåg. 

Paulus skriver i Första Korintierbrevet 12:7 att ”hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.” Lärjungarna började inte prata massa språk de egentligen inte kunde för att det var coolt, utan för att de skulle kunna berätta om Guds stora gärningar så att människorna som hörde dem förstod. 

Och det ju vårt stora uppdrag fortfarande. Att berätta om Guds stora gärningar för människor så att de förstår. Och vi alla har fått Guds heliga Ande för att kunna göra det. Och hos oss alla framträder anden så att den blir till nytta. Så att människor kan ta till sig det Gud har att ge. 

Det är också därför alla – alla – fått den heliga Anden. För människor förstår saker på olika sätt och Gud har skapat oss människor fantastiskt olika, så att vi tillsammans visar varandra på Guds stora gärningar, på hur stor Gud är.

Gud är så stor så att vi får vara med och utföra Guds verk på jorden. Gud är så stor att våra olikheter inte är ett problem, utan en möjlighet. Gud är så stor att vi alla får bli fyllda av Guds heliga Ande. Låt oss fira Guds storhet. 

Amen