After school

Läxhjälp och fritidsgård för elever i mellanstadiet.

Drop in tisdagar 14.30-16.30.

I samverkan med Svenska kyrkan Nödinge församling.