Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är ett förhållandevis nytt samfund i svensk kyrkohistoria. Det bildades under ett möte i Stockholm 4 juni 2011. Men självklart finns en lång förhistoria. Samtal hade förts mellan Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan under flera år och så var man framme vid ett beslut 2011. Då antogs också Teologisk grund och stadgar för det nya samfundet. Den första ordinarie kyrkokonferensen hölls 2012 och i samband med kyrkokonferensen 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan består idag av 660 församlingar i olika storlek och i olika delar av landet. Det finns 7 regioner och Equmeniakyrkan i Surte tillhör Region Väst, som har sitt säte i Göteborg.

Vill du veta mer om Equmeniakyrkans teologiska grund och stadgar kan du läsa mer på Equmeniakyrkans hemsida www.equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkans vill vara ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.

Equmeniakyrkan har många olika samarbetspartners i olika ekumeniska organisationer och samarbete med systerkyrkor i många olika länder. Det internationella perspektivet är viktigt i Equmeniakyrkan.