Om oss

Välkommen till Equmeniakyrkan i Surte.

Oavsett vem du är och vad du tror är du välkommen till kyrkan. Vi vill vara en kyrka där alla kan känna sig hemma. Vi välkomnar dig till vår mångskiftande verksamhet som består av dagledigträffar, bönekvällar, personliga samtal, blåsorkester, konserter, barnsång, innebandy, sommaraktiviteter vid bouleplanen, gudstjänster, arbetsträffar och mycket annat.

Equmeniakyrkan i Surte tillhör kyrkosamfundet Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan och vår barn- och ungdomsverksamhet tillhör Equmenia, tidigare SMU. Vill du veta mer om Equmeniakyrkan kan du läsa mer på Equmeniakyrkans hemsida.

Vår tro

Vi tror på Jesus Kristus som frälsare och Herre. Han kommer med befrielse för varje människa, honom vill vi följa och efterlikna och han uppenbarar för oss vem Gud är.

Vi tror att Gud ger oss sitt ord genom Bibeln. Varje troende är myndig att själv läsa Bibeln och söka förstå dess innehåll och dela med sig av sina tolkningar till gemenskapen.

Gud är en närvarande Gud som har skapat och älskar oss var och en, finns med oss i vardagen och som vi kan ha en personlig relation till genom den helige Ande.

Församlingen har ett särskilt uppdrag att vara Guds folk och Kristi kropp. Vi vill i ord och handling sprida den kärlek Gud har till människor, samhället och hela sin skapelse. Var och en har något att bidra med i gemenskapen och alla är lika viktiga. Med de nicenska och apostoliska trosbekännelserna bekänner vi samma tro på en treenig Gud som Guds kyrka över hela vår värld.

Gudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst. Den är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlare. Vi vill att gudstjänsten ska beröra både tanke, känsla och vilja, och vi tror att Gud, bibelordet och vardagen hör ihop. Det är också vad vi tror att gudstjänsten handlar om.