Verksamhet

Oavsett vem du är och vad du tror, är du välkommen
till Equmeniakyrkan på Egnahemsvägen 35. Kom till
någon av våra gudstjänster eller delta i någon
av församlingens olika grupper.

Vi vill vara en kyrka där alla kan känna sig hemma,
en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.