Hur skapar vi det goda samhället?

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 maj, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kalmar läns museum och länsstyrelsen bjuder in till en spännande kväll om hur alla goda krafter tillsammans skapar det goda samhället.

De skriver:

UPPROP!

Alla tiders Kalmar län i Oskarshamns kommun!

Hur skapar vi det goda samhället på den plats där vi bor?

Hur får vi alla att vara med och bidra? Vad betyder integration och social sammanhållning? Vad skapas det framtida kulturarvet av? Vilka skapar det?

Tid och plats: Onsdag den 11 maj kl. 18–20 | Oskarshamns Folkhögskola, Munthesalen

Program
Välkommen Inledning av kommunalråd Peter Wretlund, kommunalråd i opposition Eva-Marie Hansson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lena Granath, kommundirektör Rolf Persson
Varför ett upprop? Åsa ”Felix” Everbrand, Länsstyrelsen, Tina Lindström och Ebbe Westergren, Kalmar läns museum
Sverige idag – en nutidsbild Tina Lindström, Kalmar läns museum
Oskarshamns kommun idag Goda exempel och nya möjligheter

Diskussioner utifrån tema:

Kultur | sport och motion | möten mellan människor

| demokrati-jämställdhet-samhälle | andra goda verksamheter

Vad kan jag/vi göra? Diskussion, förfriskningar, sammanfattning

Avsikten med detta upprop är bjuda in boende i Kalmar län att vara med och forma framtiden i lokalsamhället, en vision om det framtida kulturarvet och det goda samhället.

Bakgrunden till uppropet är att samhället förändras i rask takt. Ett stort antal människor kommer till Sverige för att skapa en framtid. Den akuta flyktingsituationen följs av en integrationsprocess. Här finns stora utmaningar och stora möjligheter. Vi vet att det finns ett stort engagemang och att mycket arbete görs för en god integration. Uppropet är ett sätt att ta ett steg vidare tillsammans.

Idéer, tankar, synpunkter som kommer fram under kvällen sammanställs.

Läs mer hos Kalmar läns museum.

Läs mer hos länsstyrelsen.