Besök av Open Doors

Observera

Denna text publicerades första gången den 2018-11-05. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Open Doors är en organistion som arbetar med att stötta förföljda krsitna i världen. Ett viktigt arbete som förtjänar allt stöd de kan få. Söndagen den 25 november får vi i samband med gudstjänsten besök av Eva L-P som kommer att berätta mer för oss. På https://www.open-doors.se/ kan du läsa mer.