Bibelhelg med Pär Alfredsson

Den 23-24 februari får vi besök av Pär Alfredsson. Pär är en uppskattad predikant som tidigare jobbat som riksevangelist inom Missionskyrkan men som numera är chef för Equmeniakyrkans Nationella arbete.

Pär kommer att predika vid två samlingar på lördagen, klockan 16:00 samt 18.00. På söndagen predikar han i gudstjänsten i Allianskyrkan klockan 10:00.