Bibelhelg med Pär Alfredsson

Observera

Denna text publicerades första gången den 2019-02-04. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den 23-24 februari får vi besök av Pär Alfredsson. Pär är en uppskattad predikant som tidigare jobbat som riksevangelist inom Missionskyrkan men som numera är chef för Equmeniakyrkans Nationella arbete.

Pär kommer att predika vid två samlingar på lördagen, klockan 16:00 samt 18.00. På söndagen predikar han i gudstjänsten i Allianskyrkan klockan 10:00.